Jaka forma opodatkowania w biznesie jest najlepsza?

 • Formy opodatkowania to: skala podatkowa, podatek liniowy lub ryczałt i karta podatkowa.
 • Nie każda forma opodatkowania jest odpowiednia dla danego przedsiębiorcy.
 • Wybór właściwej metody to indywidualna decyzja.

Zakładając działalność gospodarczą należy poprawnie wypełnić odpowiednie pola w dokumentach. Jednym z elementów, które trzeba wskazać jest forma opodatkowania. Zatem jakie formy dostępne są w Polsce i którą z nich warto wybrać?

Forma opodatkowania w Polsce – rodzaje

Zakładając działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca jest obowiązany do wskazania formy opodatkowania swojej działalności. Do wyboru jest skala podatkowa, podatek liniowy lub zryczałtowane formy opodatkowania (ryczałt i karta podatkowa).

Skala podatkowa – zasady ogólne

Najczęściej wybieraną opcją jest skala podatkowa, która stanowi opodatkowanie przychodów z działalności, czy uzyskiwanych w ramach umów cywilnoprawnych, stosunku pracy albo świadczeń z ZUS-u (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

W ramach niniejszej formy opodatkowania, zaliczki na podatek dochodowy muszą być opłacane miesięcznie lub kwartalnie. Warto jednak nadmienić, że z kwartalnego trybu mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą i „mali podatnicy” (podatnicy podatku od towarów i usług, którzy kwalifikują się pod limity zgodnie z art. 2 ust. 25 ustawy o VAT).

Podstawa obliczenia podatku + wynik:

 • Do 85 528 zł –> 18% minus kwota zmniejszająca podatek
 • Ponad 85 528 zł –> 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki powyżej 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Pieniądze muszą zostać wpłacone na odpowiedni rachunek bankowy do Urzędu Skarbowego najpóźniej do 20 dnia miesiąca, następującego po okresie rozliczeniowym. W przypadku, gdy data ta wypada w weekend lub święto wolne od pracy – należy uiścić opłatę pierwszego dnia roboczego, po owym dniu. W ramach okresowych rozliczeń nie trzeba składać, co miesiąc lub kwartał dodatkowych deklaracji.

Na koniec roku podatkowego (nie później niż do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego) należy złożyć w US zeznanie roczne PIT-36.

Podatek liniowy

Zamożni przedsiębiorcy często wybierają także podatek liniowy, który jest dla nich bardziej optymalny. Wynika to ze stałej stawki podatku dochodowego, która wynosi 19% bez względu na jego wysokość.

Podobnie, jak przy zasadach ogólnych – podatek liniowy można opłacać miesięcznie lub kwartalnie, gdzie z drugiego przypadku mogą skorzystać przedsiębiorcy rozpoczynający działalność lub „mali podatnicy”. Termin płatności również przypada najpóźniej na 20 dzień miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Nie trzeba również składać dodatkowych deklaracji, a po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć do US zeznanie roczne PIT-36L (nie później niż do 30 kwietnia roku następnego).

Nie ma jednej – właściwej formy opodatkowania, z której trzeba korzystać.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt oferuje niższe i zróżnicowane stawki – w zależności od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Poniżej ich lista:

 • 2%
 • 3%
 • 5,5%
 • 8,5%
 • 17%
 • 20%

Z ryczałtu nie może skorzystać każdy prowadzący działalność gospodarczą. Dostępny jest on dla osób fizycznych, uzyskujących przychód z pozarolniczej działalności gosp., które w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskały przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników tej spółki z działalności nie przekroczyła 250 tys. euro lub uzyskały one przychody o wartości nieprzekraczającej wyżej wspomnianej kwoty z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie.

Z ryczałtu mogą skorzystać także osoby dopiero rozpoczynające działalność gosp. w danym roku podatkowym, które nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – niezależnie od wysokości osiąganych przychodów.

Forma opodatkowania, jaką jest ryczałt wymaga opłaty podatku dochodowego na takich samych warunkach, jak w przypadku skali podatkowej i podatku liniowego. Różnica polega jednak na tym, że wypełnia się PIT-28 i składa się go w przypadku podatku za grudzień – do 31 stycznia. Ponadto, z rozliczenia kwartalnego mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy, których otrzymane przychody z działalności w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły 25 tys. euro. Zaliczka za czwarty kwartał powinna być wpłacona do 31 stycznia roku kolejnego wraz ze wspomnianym wyżej zeznaniem rocznym.

Zobacz najważniejsze daty w prowadzeniu działalności gospodarczej (B2B)

Karta podatkowa

Karta podatkowa to również zryczałtowana forma opodatkowania. Co istotne, wartość podatku przekazywanego do US nie jest powiązana z przychodami osiąganymi przez danego przedsiębiorcę, ale jest zależna od:

 • rozmiaru i rodzaju prowadzonej działalności,
 • wielkości zatrudnienia,
 • liczby ludności miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza,
 • wieku podatnika itp.

Omawiana forma opodatkowania jest przeznaczona dla podatników, prowadzących działalności określone w art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Przykładem ilustrującym mogą być np. usługi rozrywkowe czy opieka nad starszymi osobami.

Wybranie karty podatkowej oznacza brak obowiązku prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów, ale pojawia się potrzeba wydawania rachunków i faktur na żądanie klienta czy prowadzenia ewidencji zatrudnienia. Do tego dochodzi rozliczenie zaliczek i składek ZUS, informowanie o zmianach w firmie, wykazywanie składników majątku w przypadku likwidacji, płacenia w formie karty podatkowej do siódmego dnia następnego miesiąca czy składanie deklaracji PIT-16A do 31 stycznia za poprzedni rok podatkowy.

Podsumowanie i porównanie skali podatkowej i podatku liniowego

Każda forma opodatkowania ma w sobie pewnego rodzaju wady i zalety. Różnica jest najbardziej widoczna w przypadku dwóch pierwszych metod. Formy zryczałtowane posiadają nieco inne wymagania i możliwości. Należy nadmienić, że nie ma jednej – właściwej formy opodatkowania, z której trzeba korzystać. Warto wziąć pod rozwagę różne kwestie mogące ułatwić działanie na rynku i na tej podstawie zdecydować się na najbardziej optymalną metodę.

Skala podatkowa

Wady

 • 32% stawka po przekroczeniu dochodu 85 528 zł,
 • obowiązek prowadzenia KPiR.

Zalety to możliwości:

 • wykorzystania ulg podatkowych,
 • wspólnego rozliczenia w małżeństwie,
 • rozliczenia, jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • skorzystania z kredytu podatkowego,
 • pomniejszenia osiągniętych przychodów o poniesione koszty uzyskania przychodów.

Podatek liniowy

Wady to brak:

 • wykorzystania ulg podatkowych,
 • wspólnego rozliczenia w małżeństwie,
 • rozliczenia, jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • skorzystania z kredytu podatkowego,
 • kwoty wolnej od podatku.

Zalety

 • jednolita stawka podatku bez względu na wysokość dochodu.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.


6 sierpnia 2019 1 924 odsłon

PODOBNE ARTYKUŁY