Zmiany w sektorze finansów 2024

  • Czy wiesz jakie zmiany szykują się w sektorze finansów?
  • Szanse i zagrożenia dla Twojej firmy w roku 2024.
  • Jak się przygotować i zabezpieczyć finanse firny?

Zbliżający się rok 2024 niesie ze sobą nowe wyzwania i możliwości dla przedsiębiorców, szczególnie dla małych i średnich firm (MŚP). Dotychczasowe zmiany w sektorze finansów i prognozy ekonomiczne wskazują na konieczność elastycznego dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych. W tym kontekście, kluczowe staje się zrozumienie aktualnych trendów i skuteczne planowanie strategiczne.

Zmiany w sektorze finansów: prognozy na rok 2024 i jak się przygotować?

Obecnie przedsiębiorcy stają w obliczu dwóch istotnych wyzwań: wysokich cen energii i utrzymującej się, choć malejącej, inflacji. Wzrost cen energii może znacząco wpłynąć na koszty operacyjne firm, zwłaszcza tych z sektora MŚP, które są mniej odporne na czynniki zewnętrzne. Dotkliwość podwyżek cen energii dla MŚP jest widoczna w badaniach przeprowadzonych przez Schneider Electric Polska i Fundację Digital Poland. Ponadto, utrzymująca się inflacja sprawia, że przedsiębiorcy muszą skutecznie zarządzać kosztami i szukać strategii zabezpieczających przed utratą wartości pieniądza.

zmiany w sektorze finansów

Zmiany w sektorze finansów dla MŚP

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest kluczowy dla polskiej gospodarki, stanowiąc blisko trzy czwarte wartości PKB. Jednak, ze względu na swoją wielkość, MŚP są bardziej podatne na wpływy czynników zewnętrznych. Badania przeprowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wskazują, że mikroprzedsiębiorstwa generują około 29,5 proc. PKB, a cały sektor MŚP odpowiada za 43,6 proc. PKB (dane za 2020 r.). W tym kontekście, zrozumienie i skuteczne reagowanie na zmiany rynkowe staje się kluczowe dla trwałego sukcesu przedsiębiorstw.

Prognozy na 2024 rok

Prognozy na rok 2024 przynoszą pewną nadzieję i optymizm dla przedsiębiorców. Komisja Europejska przewiduje odbicie gospodarcze, napędzane wzrostem konsumpcji, większymi inwestycjami oraz rozwojem eksportu. Zakłada się, że PKB Polski osiągnie poziom 2,7 proc. w 2024 roku, a w 2025 roku wzrośnie do 3,2 proc. Sytuacja na rynku pracy również wydaje się korzystna, z prognozowanym utrzymaniem się bezrobocia na poziomie 2,8 proc. w 2024 roku. To otwiera przed przedsiębiorcami nowe perspektywy rozwoju i inwestycji.

Wyzwania na 2024 Rok

Mimo perspektyw odbicia gospodarczego, przedsiębiorcy muszą także przygotować się na istniejące i potencjalne wyzwania na horyzoncie 2024 roku. Wzrost cen energii pozostaje jednym z głównych czynników wpływających na bilans finansowy firm. Pomimo zamrożenia cen energii elektrycznej, wprowadzonego przez Sejm, przedsiębiorcy muszą monitorować sytuację na rynku, szczególnie w kontekście globalnych cen energii, które mogą wpływać na koszty operacyjne firm.

Kondycja niemieckiej gospodarki, będącej kluczowym partnerem handlowym Polski, stanowi kolejne wyzwanie. Spadek PKB Niemiec w trzecim kwartale 2023 roku i prognozy na 2024 rok mogą wpłynąć na eksport polskich produktów. Dlatego przedsiębiorcy, zwłaszcza ci z branż eksportowych, powinni śledzić rozwój sytuacji na rynku niemieckim.

Przewidywanie i zapobieganie

Jak reagować na zmiany w sektorze finansów?

W obliczu niepewności makroekonomicznej, przedsiębiorcy powinni rozważyć różne strategie zarządzania finansami, które pomogą im skutecznie radzić sobie z potencjalnymi problemami. Kredyt kupiecki, płatności odroczone i faktoring to narzędzia, które mogą zabezpieczyć płynność finansową. Kredyt kupiecki umożliwia stały dostęp do środków finansowych, co jest kluczowe w sytuacji, gdy konieczne są natychmiastowe nakłady kapitałowe. Płatności odroczone, pozwalają na elastyczne planowanie płatności, zyskując jednocześnie korzyści z natychmiastowego otrzymywania środków od klientów.

Faktoring jest kolejnym skutecznym narzędziem, zwłaszcza dla firm, które wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności. Pozwala on na uzyskanie środków z faktur od razu, skracając czas oczekiwania na płatność. Polski Związek Faktorów podaje, że firmy korzystające z faktoringu mogą uzyskać elastyczne źródło finansowania, co jest szczególnie cenne w niepewnych warunkach rynkowych.

Podsumowanie

Rok 2024 niesie ze sobą zarówno wyzwania, jak i możliwości dla przedsiębiorców. Kluczowym elementem sukcesu będzie zdolność do elastycznego dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych. Świadomość aktualnych trendów, skuteczne planowanie finansowe i strategiczne podejście do zarządzania biznesem stanowią fundament trwałego rozwoju w dynamicznym otoczeniu biznesowym.


28 grudnia 2023 341 odsłon

PODOBNE ARTYKUŁY