Najważniejsze daty w prowadzeniu działalności gospodarczej (B2B)

  • Do 10/15 dnia miesiąca opłata z tytułu składek ZUS.
  • Do 20/25 dnia miesiąca zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • W odpowiednich terminach należy składać także odpowiednie deklaracje.

W kalendarzu każdej osoby prowadzącej działalność gospodarczą pojawia się co najmniej kilka ważnych dat, których przekroczenie bez podjęcia odpowiedniej akcji może skutkować niepotrzebnymi kłopotami. O jakich datach mowa i czym grozi ich przekroczenie?

Opłacenie składek ZUS

Dla przedsiębiorcy płatność na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to jedna z najważniejszych danin na rzecz państwa, która musi być odprowadzana co miesiąc. Nie ma od tego żadnych odstępstw, a płatności odbywają się za miesiąc poprzedni. W praktyce oznacza to, że w lipcu muszą zostać opłacone składki za czerwiec. Sytuacja powtarza się analogicznie w każdym następnym miesiącu.

Ostatnim dniem wpłat składek na rzecz ZUS-u jest 10 dzień każdego miesiąca.

Dlaczego płatności odbywają się za poprzedni miesiąc? Wynika to z możliwości zaistnienia np. mniejszych składek z uwagi na pobyt, na zwolnieniu lekarskim.

Ostatnim dniem wpłat składek na rzecz ZUS-u jest 10 dzień każdego miesiąca. Istnieje wyjątek od tej reguły, wobec którego kwalifikują się przedsiębiorcy zatrudniający pracownika na umowę zlecenie lub etat. W takim przypadku, firma musi opłacić składki na rzecz owego zatrudnionego do 15 dnia każdego miesiąca.

Płatność podatku VAT

Kolejnym istotnym terminem płatności dla osoby mającej działalność gospodarczą bywa 20 i 25 dzień miesiąca. Do dwudziestego dnia miesiąca należy wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, zaś do 25 dnia trzeba opłacić podatek VAT. Pieniądze trafiają na konto Urzędu Skarbowego.

W większości przypadków, zarówno podatek dochodowy, jak i podatek VAT może być opłacany w zależności od wybranego okresu rozliczeniowego – miesięcznie lub kwartalnie. Jeśli rozliczenie następuje co kwartał to niniejsze podatki należy opłacić w kwietniu, lipcu, październiku oraz styczniu kolejnego roku.

W przypadku rozliczenia miesięcznego z podatkiem VAT należy złożyć deklarację VAT-7. Jeśli mowa jest o rozliczeniu kwartalnym to trzeba złożyć deklarację VAT-K. Nie istnieje natomiast obowiązek składania deklaracji związanej z podatkiem dochodowym – należy go rozliczyć w całości wraz z końcem roku podatkowego.

Podatek dochodowy – rozliczenie

Osoba mająca działalność gospodarczą musi przynajmniej raz w roku pamiętać o dwóch dodatkowych terminach. Mowa tutaj o najpóźniej – 30 kwietnia danego roku lub 31 stycznia.

Do 30 kwietnia danego roku należy złożyć opisane zeznanie podatkowe związane z wysokością uzyskanego dochodu za rok poprzedni. Dotyczy to osób, którzy wybrali opodatkowanie skalą podatkową/podatkiem liniowym. Wspomniane zeznanie składa się na formularzach PIT-36/PIT-36L.

Do 31 stycznia danego roku muszą złożyć rozliczenie wszyscy przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na ryczałt ewidencjonowany. Rozliczenie składają oni na formularzu PIT-28.

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o przedsiębiorcach, którzy zatrudniają w swojej firmie dodatkowych pracowników na umowę zlecenie/o pracę. Muszą one złożyć rozliczenie PIT-11 do końca lutego danego roku za poprzedni rok. Jego zadaniem jest poinformowanie o dochodach podatnika.

Należy podkreślić, że opłacanie danin w nieprzekraczającym terminie skutkuje uniknięciem dodatkowych formalności oraz uiszczenia karnych odsetek.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.


10 lipca 2019 5 470 odsłon

PODOBNE ARTYKUŁY