VISSET.pl - Pożyczki Online

Dowiedz się więcej.

ZNAJDŹ ODPOWIEDŹ


Masz ważne pytanie i szukasz na nie odpowiedzi? Zacznij je wpisywać poniżej i sprawdź, czy od razu otrzymasz odpowiednie informacje.

WYBIERZ DZIAŁAby otrzymać pożyczkę musisz spełnić tylko kilka prostych kryteriów.

Oto one:

  • Jesteś obywatelem RP.
  • Masz własne konto w banku działającym na terenie Polski.
  • Posiadasz własny telefon komórkowy.
  • Jesteś w wieku pozwalającym na prowadzenie działalności gospodarczej.
  • Nie pojawiasz się w rejestrach BIG InfoMonitor, KRD, ERIF, jako dłużnik nieterminowo regulujący swoje należności.

Aby otrzymać pożyczkę, wystarczy tylko dowód osobisty i Twój numer telefonu.

Standardowy proces weryfikacji wniosku odbywa się bez konieczności dosyłania fizycznych dokumentów.

Dokumenty wymagane na późniejszym etapie to najczęściej plik JPK lub Umowa Spółki


Oferta skierowana tylko do Klienta Biznesowego.

Klienci Biznesowi mogą wnioskować o kwoty w przedziale od 15 000 do 200 000 zł.


Status wniosku o pożyczkę możesz sprawdzić po zalogowaniu się na swój Profil Klienta.

Zmiany w statusie wniosku znajdziesz w zakładce Mój Panel, po zalogowaniu się do Profilu Klienta. W tym miejscu uzyskasz także pozostałe informacje na temat zaciągniętej przez Ciebie pożyczki. Masz do nich dostęp niezależnie od pory, kiedy chcesz je sprawdzić.


Terminowe i regularne spłaty dają możliwość zwiększenia puli pożyczonych środków.

Klienci spłacający raty regularnie i terminowo, mają możliwość wypłaty dodatkowych środków do istniejącej pożyczki. W tym celu prosimy kontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta


Każdorazowo powód odrzucenia wniosku jest podany na Twoim Profilu Klienta.

Na Twoim Profilu Klienta zawsze znajduje się odpowiednia informacja oraz wyjaśnienie odnośnie powodu odmowy przyznania pożyczki.


Spłacaną kwotę wpłać na konto podane w Twoim Profilu Klienta, dostępnym po zalogowaniu.

Wszelkie niezbędne informacje na temat konta do spłacania znajdziesz po zalogowaniu się do swojego Profilu Klienta na stronie visset.pl.


Spłata pożyczki odbywa się za pośrednictwem przelewów w bankowości elektronicznej. Poniżej informacje, które musisz umieścić, robiąc przelew.

Spłacaną kwotę wpłać na konto podane na Twoim Profilu Klienta.

W tytule przelewu wpisz: Spłata pożyczki nr [numer pożyczki z Twojego Profilu Klienta].


Istnieje taka możliwość. W tytule przelewu jednak muszą zostać zawarte dane odnośnie pożyczki.

Możesz spłacić pożyczkę, przelewając środki finansowe z innego rachunku bankowego lub wykorzystując przelew ekspresowy. Pamiętaj jednak, aby zawrzeć niezbędne i odpowiednie dane odnośnie pożyczki w tytule przelewu. Więcej informacji w tym zakresie otrzymasz kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

Tutaj znajdziesz godziny pracy i numer kontaktowy do Biura Obsługi Klienta.


Tak, jest to możliwe.

Dysponując dodatkowymi środkami finansowymi możesz wcześniej spłacić pożyczkę.


Każda spłata umniejsza wciąż rosnące saldo zobowiązania.

Informacja o kwocie do spłaty oraz niezbędne dane do przelewu widnieją na Twoim Profilu Klienta. W celu uzyskania informacji o saldzie zobowiązania możesz skontaktować się z naszymi doradcami.

Tutaj zalogujesz się do Profilu Klienta.

Tutaj znajdziesz godziny pracy i numer kontaktowy do Biura Obsługi Klienta.


Dokonaj przelewu na maksymalną kwotę, jaką jesteś w stanie.

Skontaktuj się także z Biurem Obsługi Klienta. Spłata części pożyczki lub opóźnienia mogą prowadzić do wzrostu kosztów.

Tutaj znajdziesz godziny pracy i numer kontaktowy do Biura Obsługi Klienta.


W takim przypadku dzień spłaty to najbliższy dzień roboczy. W tym dniu środki finansowe do spłaty pożyczki powinny być zaksięgowane na naszym koncie bankowym.

Spłata może jednak zostać zaksięgowana w dzień wolny w jednym przypadku - koniecznie jest jednak posiadanie konta w banku PKO BP. Wykonując wtedy przelew środków zostaną one natychmiast zaksięgowane. Wynika to z faktu, że przelewy między kontami w tym samym banku nie muszą być realizowane w systemie ELIXIR.

W przeciwnym razie upewnij się, że dokonujesz wpłaty na dwie sesje bankowe wcześniej. Wysłanie środków w dzień spłaty często jest niewystarczające.


Wszelkie dokumenty, dotyczące Twojej pożyczki zawsze przesyłamy w na podany przez Ciebie adres e-mail.

Dodatkowo, masz łatwy dostęp do dokumentów dotyczących swojej umowy na Profilu Klienta. Dokumenty są wypełnione Twoimi danymi osobowymi i bezpiecznie podpisane po stronie www.visset.pl.


W przypadku problemów ze spłatą pożyczki skontaktuj się z nami - nasi konsultanci znajdą dla Ciebie dedykowane rozwiązanie.

Najważniejszy jest kontakt z nami, ponieważ w przypadku problemów - każdorazowo badamy i umożliwiamy dopasowanie się do sytuacji w zakresie spłaty długu. Warto więc odbierać połączenia telefoniczne i korespondencję. Czasem może być potrzebna wizyta doradcy terenowego, który pomoże wypracować odpowiednią ugodę.


Skutkiem unikania kontaktu jest wizyta windykatora terenowego oraz przekazanie informacji do BIG i BIK.

Informacje o braku spłaty pożyczki zostaną przekazane do Biur Informacji Gospodarczej (ERIF, KRD, BIG InfoMonitor). Brak spłaty pożyczki w terminie zostanie również zaraportowany do Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Zgodnie z umową, poręczenia Poręczyciel spłaci Twoje zobowiązanie i wezwie Cię do natychmiastowego uregulowania należności, a także przekaże informację o zadłużeniu do BIG (ERIF, KRD, BIG InfoMonitor) oraz BIK.

Zatem jeżeli masz problem ze spłatą, skontaktuj się z nami - wspólnie poszukamy rozwiązania.

Tutaj znajdziesz godziny pracy i numer kontaktowy do Biura Obsługi Klienta.


Bezpieczeństwo Twoich danych to dla nas priorytet. Dokładamy wszelkich starań i stosujemy nowoczesne technologie w celu ich ochrony.

Korzystamy z rozbudowanych systemów szyfrowania OV SSL DigiCert, zabezpieczających przesyłanie danych. Informacje są przechowywane na nowoczesnych serwerach, spełniających wszelkie istotne wymagania.


Twoje dane są bezpiecznie, ponieważ wykorzystujemy protokół SSL do przesyłania danych. Oznacza to, że dane podczas przesyłania są zaszyfrowane.

OV SSL DigiCert to certyfikat poświadczający wysoki stopień zabezpieczeń uwierzytelniania i ochrony SSL. W porównaniu do innych certyfikatów, wymaga on dodatkowej dokumentacji, a proces ewaluacji jest bardziej restrykcyjny.

Certyfikat OV SSL DigiCert potwierdza legalną działalność i fizyczne istnienie jednostki, która go otrzymała.


Nie, Twoje dane są u nas bezpieczne.

Nikomu nie udostępniamy danych osobowych naszych klientów i korzystamy z szyfrowania SSL. Przestrzegamy także rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).


Zasady Dobrych Praktyk to dokument stanowiący zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie RP prawem.

Jako członkowie Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce obowiązani jesteśmy do działania zgodnie z najwyższymi standardami określonymi w Zasadach Dobrych Praktyk. Treść niniejszego zbioru zasad postępowania dostępna jest pod adresem: https://zpf.pl/etyka/zasady-dobrych-praktyk


BIG to Biuro Informacji Gospodarczych. Pod BIG kryją się znane rejestry dłużników jak BIG InfoMonitor, ERIF czy KRD.

Rejestr BIG InfoMonitor zawiera wszystkie informacje gospodarcze, które przyjmuje, przechowuje i udostępnia Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

ERIF to biuro informacji gospodarczej, utworzone i prowadzące działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.), zgodnie z Regulaminem Zarządzania Danymi, zatwierdzonym przez ministra właściwego ds. gospodarki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ERIF to biuro informacji gospodarczej, utworzone i prowadzące działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.), zgodnie z Regulaminem Zarządzania Danymi, zatwierdzonym przez ministra właściwego ds. gospodarki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Status wniosku o pożyczkę możesz sprawdzić po zalogowaniu się na swój Profil Klienta. Tan znajdują się wszystkie aktualne dane to Twojej pożyczce.

Zmiany w statusie wniosku znajdziesz w zakładce Mój Panel, po zalogowaniu się do Profilu Klienta. W tym miejscu uzyskasz także pozostałe informacje na temat zaciągniętej przez Ciebie pożyczki. Masz do nich dostęp niezależnie od pory, kiedy chcesz je sprawdzić.


Skontaktuj się z nami telefonicznie w celu otrzymania linku aktywacyjnego/kodu SMS.

Sprawdź, czy wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym nie znalazła się w folderze Spam lub Twoja skrzynka odbiorcza jest już zapełniona. Być może w trakcie uzupełniania danych został podany błędny numer telefonu/adres e-mail. Kontaktując się, umożliwisz nam bezpośrednie sprawdzenie stanu sytuacji oraz wprowadzenie szybkiego rozwiązania problemu.

Tutaj znajdziesz godziny pracy i numer kontaktowy do Biura Obsługi Klienta.


W sytuacji niepamiętania hasła wystarczy, że skorzystasz z opcji "Przypomnij hasło". W pozostałych przypadkach bezpośredni kontakt z Biurem Obsługi Klienta pozwoli na szybkie rozwiązanie problemu.

Tutaj znajdziesz godziny pracy i numer kontaktowy do Biura Obsługi Klienta.


Jeśli zapomniałeś swojego adresu e-mail i nie możesz zalogować się do Profilu Klienta - skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

W przypadku, gdy nie pamiętasz adresu e-mail, skontaktuj się z BOK pod numerem 61 64 94 400, gdzie uzyskasz dodatkowe informacje. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00.


Jeśli chcesz zmodyfikować swój adres e-mail lub numer telefonu to wystarczy, że zalogujesz się na swój Profil Klienta i dokonasz odpowiednich zmian.

W celu zmiany adresu e-mail, wejdź na stronę www.visset.pl i zaloguj się do swojego Profilu Klienta. W zakładce Edycja Danych możesz zmienić swój e-mail i numer telefonu. Zmianę potwierdzasz odebranymi kodami.

W przypadku problemów, skontaktuj się naszym Biurem Obsługi Klienta.

Tutaj zalogujesz się na swój Profil Klienta.

Tutaj znajdziesz godziny pracy i numer kontaktowy do Biura Obsługi Klienta.


Aby mieć pewność, że pieniądze wpłyną na Twoje nowe konto bankowe, a spłaty pożyczki będą odbywać się terminowo - musisz dokonać ponownej opłaty weryfikacyjnej.

Wykonanie ponownej opłaty weryfikacyjnej w wysokości 1 zł powinno nastąpić z nowego numeru rachunku bankowego.

W tytule przelewu wpisz swój numer ID klienta i informacje "zmiana numeru konta".

W razie dodatkowych pytań i chęci usprawnienia całego procesu, skontaktuj się również z Biurem Obsługi Klienta.

Tutaj znajdziesz godziny pracy i numer kontaktowy do Biura Obsługi Klienta.


W tym celu wystarczy wysłać do nas wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie konta.

Wysyłając wiadomość e-mail, prosimy o podanie swojego numeru ID klienta. Wiadomość musi zostać przesłana z adresu e-mail, który został podany podczas rejestracji.