Wybór formy opodatkowania

 • Wybór formy opodatkowania w zależności od rodzaju działalności gospodarczej.
 • Jakie istnieją formy rozliczeń podatkowych?
 • Podatek liniowy wady i zalety

Opodatkowanie jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca musi dokładnie zrozumieć różne jego formy, zalety, wady i konsekwencje dla finansów oraz potencjalnego sukcesu biznesowego. Wybór formy opodatkowania to jeden z czynników, który w znacznym stopniu będzie stale określał poziom Twoich dochodów.

Wybór formy opodatkowania w oparciu o rodzaj działalności gospodarczej

Rozpoczynając, istnieje wiele form opodatkowania, z którymi przedsiębiorca musi się zapoznać. Obecnie przyszli właściciele firm mogą wybierać spośród następujących form opodatkowania działalności:

 • zasady ogólne
 • karta podatkowa
 • podatek liniowy
 • ryczałt ewidencjonowany

Jak zdecydować, która forma rozliczeń będzie dla nas najkorzystniejsza? W pierwsze kolejności zrozumieć należy jakie różnice pojawiają się pomiędzy wymienionymi systemami.

Wybór formy opodatkowania: skala podatkowa

Zasady ogólne inaczej zwane skalą podatkową.
Wysokość podatku i stawka tych podatków zależą od dochodu danej osoby. Skala podatkowa, jak sama nazwa wskazuje, jest formą opodatkowania, która ma zastosowanie do wszystkich osób uzyskujących dochody. Tak do przedsiębiorców jak i osób zatrudnionych na umowy o pracę, dzieło czy zlecenie. Wysokość tego konkretnego podatku zależy od uzyskanych w danym roku kalendarzowym dochodów
i ustawowo posiada dwa progi. Dla osób i firm, których dochody osiągnęły poziom nieprzekraczający 120 000 zł, pierwszy próg podatkowy wynosi 12%. Dla tych natomiast, których dochody przekraczają ten pułap, próg podatkowy wynosi już 32%.
Przy zasadach ogólnych ważnym pojęciem jest również kwota wolna od podatku. To sytuacja, gdy roczne dochody podmiotu nie przekraczają 30 000 zł. Warto dodać, że w takim wypadku nie są one w ogóle objęte podatkiem dochodowym.

Wybór formy opodatkowania: karta podatkowa

Karta podatkowa zobowiązuje płatnika do uiszczania co miesiąc tej samej, z góry określonej kwoty, niezależnie od faktycznych uzyskiwanych przychodów. Korzystają z niej najczęściej podmioty z sektora usługowego, handlowego lub wytwórczo-usługowego. Osoby będące na karcie podatkowej nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych. ani składać zeznań podatkowych. Jednakże, ich obowiązkiem jest bieżące uzupełnianie książki ewidencji zatrudnienia oraz kart przychodów pracowników. Dodatkowo, wysokość podatku dla podmiotu będącego na karcie podatkowej ustala urząd skarbowy, a decyzję podejmuje naczelnik urzędu skarbowego.
Bierze od po uwagę przede wszystkim rodzaj działalności gospodarczej, zakres funkcjonowania przedsiębiorstwa, liczbę zatrudnionych w firmie pracowników oraz liczbę mieszkańców w miejscowości, w której przedsiębiorstwo funkcjonuje.
Jakie warunki musi spełnić osoba, która chciałaby skorzystać ze sposobu rozliczania się na zasadzie karty podatkowej?

 • należy złożyć wniosek – druk PIT-16
 • rodzaj działalności musi być zgodny z wymogami karty podatkowej
 • brak podpisanych umów zlecenie, ani o dzieło z pracownikami, obligatoryjna jest umowa o pracę
 • brak prowadzonej innej działalności
 • Jeżeli podatnik zaangażowany jest w związek małżeński, to małżonek nie może prowadzić firmy działającej w tym samym zakresie
 • wytwarzane wyroby nie mogą być objęte podatkiem akcyzowym
 • firma musi być zarejestrowana i prowadzić działalność w Polsce

Wybór formy opodatkowania: podatek liniowy

Podatek liniowy to rodzaj opodatkowania z jedną stawką od wszystkich dochodów. Ta forma opodatkowania jest jedną z najpopularniejszych wśród przedsiębiorców, którzy nie są wspólnikami spółek. Oraz, których zarobki są uważane za ich główne źródło dochodu. Stawka podatku liniowego jest taka sama dla wszystkich. Niezależnie od wysokości uzyskanego dochodu lub roku, w którym został uzyskany i wynosi w Polsce 19%. Wybierają go z reguły te osoby, które uzyskują w miarę regularne dochody, stale z tego samego źródła. Ta forma opodatkowania ma swoje plusy i minusy. Zalety obejmują fakt, że liniowy system podatkowy jest prosty. Nie ma potrzeby, aby wykonywać obliczenia dla różnych kwot uzyskanego dochodu. Tak samo nie ma konieczności wykonywania obliczeń dla różnych kwot uzyskanego dochodu. Możliwe jest obliczenie kwoty, którą należy zapłacić w podatkach. Wady obejmują natomiast fakt, że nie ma możliwości odliczeń od dochodu (takich jak wydatki medyczne lub czesne).

Obliczanie podatku liniowego nie jest bardzo skomplikowanym procesem. Jeśli masz stały strumień dochodów, można obliczyć i opłacić podatek na koniec roku. W przeciwnym razie dostępne są specjalne narzędzia, które mogą w tym pomóc. Jednym z nich jest przykładowo kalkulator podatkowy, używany przez osoby fizyczne i firmy, wykorzystujący wprowadzone przez użytkownika dane. Po wprowadzeniu wymaganych informacji możliwe jest utworzenie modelu podatkowego, który wykorzystuje się do oszacowania kwoty podatku, dla nadchodzącego roku. Innym sposobem obliczania podatku jest wykorzystanie zaświadczenia podatkowego. Zaświadczenie to jest wydawane przez upoważnioną osobę i zawiera informacje o tym, ile podatku dana osoba zapłaci w nadchodzącym roku.

Wybór formy opodatkowania: ryczałt ewidencjonowany

Po pierwsze, ryczałt ewidencjonowany należy zgłosić do urzędu skarbowego. Jest on uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z tej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu. Oznacza to, że nie mają możliwości obniżenia podatku o koszty jego uzyskania.
Po drugie, z tej formy opodatkowania mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie osoby fizycznej lub spółki osobowej. Po trzecie, stawki dla opodatkowania wynoszą kolejno 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% oraz 17% i są ściśle zależne od rodzaju świadczonych usług. Na koniec, więcej o tym przeczytacie tu:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ryczalt-ewidencjonowany

Typy podatków, z którymi stykają się przedsiębiorcy

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) jest powszechnie stosowany dla spółek kapitałowych. Oznacza to, że przedsiębiorstwa muszą płacić podatek od swoich dochodów. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) dotyczy przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Podatek VAT (Value Added Tax) jest stosowany na każdym etapie produkcji i sprzedaży towarów i usług. Z kolei podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) dotyczy różnych transakcji, takich jak sprzedaż nieruchomości. Przedsiębiorcy zobligowani są jeszcze do uiszczania opłat z tytułu podatku środowiskowego i podatku od nieruchomości.
Wyróżniamy jeszcze podatek od środków transportowych, a konkretniej autobusów, przyczep lub naczep, samochodów ciężarowych oraz ciągników.

Jednolity Plik Kontrolny – czym jest dokument JPK_VAT?

wybór formy opodatkowania

Różne sposoby rozliczeń:

Podsumowując, opodatkowanie przedsiębiorstwa może odbywać się na różne sposoby. Oto kilka popularnych sposobów opodatkowania:

 1. Opodatkowanie dochodów – polega na pobieraniu podatku od dochodów przedsiębiorstwa. Stawka podatku może się różnić w zależności od formy opodatkowania i poziomu dochodów.
 2. Opodatkowanie sprzedaży – dotyczy towarów i usług sprzedawanych przez przedsiębiorstwo. Podatek VAT jest najczęściej stosowaną formą opodatkowania sprzedaży.
 3. Opodatkowanie nieruchomości – dotyczy nieruchomości, które są własnością przedsiębiorstwa. Stawka podatku od nieruchomości zależy od wartości nieruchomości i jej lokalizacji.
 4. Opodatkowanie zatrudnienia – dotyczy wynagrodzeń wypłacanych pracownikom danego przedsiębiorstwa. Obowiązkowe jest odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnianych.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.


23 sierpnia 2023 444 odsłon

PODOBNE ARTYKUŁY