Odprawa pieniężna – zwolnienie grupowe w 2020 roku

  • Zwolnienie grupowe to sytuacja, w której pracodawca rozwiązuje stosunek pracy z przyczyn niezwiązanych z pracownikami w drodze wypowiedzenia.
  • Wysokość odprawy z tytułu zwolnienia grupowego jest zależna od stażu pracy.
  • Wzrost płacy minimalnej w 2020 roku spowoduje wzrost maksymalnej wysokości odprawy.

Zmiany prawne, które dzieją się w państwie nierzadko wymuszają na wielu przedsiębiorcach podjęcie trudnych decyzji. Jedną z nich może być zwolnienie grupowe. Jaka będzie maksymalna kwota odprawy pieniężnej z tego tytułu w 2020 roku?

Zwolnienie grupowe – co to takiego?

Zwolnienie grupowe to sytuacja, w której pracodawca rozwiązuje stosunek pracy z przyczyn niezwiązanych z pracownikami w drodze wypowiedzenia. Podjęcie takich kroków skutkuje tym, że pracownikowi z tytułu rozwiązania stosunku pracy w przypadku zwolnienia grupowego, przysługuje odpowiednia odprawa pieniężna, którą określa Kodeks pracy.

Termin „zwolnienie grupowe” dotyczy jednak tylko przedsiębiorców zatrudniających w swoim zakładzie co najmniej 20 pracowników. Jak wspomniano wyżej – przyczyny rozwiązania stosunku pracy są niezależne od pracowników. Dotyczą jednak bezpośrednio pracodawcy. Dobrym przykładem ilustrującym sytuację, w której może dojść zwolnienia grupowego będzie zniszczenie zakładu pracy w skutek katastrofy naturalnej.

Kiedy dochodzi do zwolnienia grupowego?

Zwolnienie grupowe ma miejsce, gdy w przeciągu 30 dni pracodawca rozwiązuje stosunek pracy z co najmniej 10 pracownikami (gdy zatrudnienie w zakładzie pracy nie przekracza 100 pracowników), 10% pracowników (gdy pracodawca zatrudnia nie mniej niż 100 i nie więcej niż 300 pracowników) oraz 30 pracownikami (gdy w zakładzie pracuje ponad 300 pracowników).

Zobacz też –> Płatności zbliżeniowe – częściej podamy kod PIN

Gdy rozwiązanie umowy następuje za postanowieniem pracodawcy oraz na mocy porozumienia stron obejmując co najmniej 5 pracowników, wtedy wyżej wspomniane liczby tyczą się owych pracowników.

Zwolnienie grupowe – wysokość odprawy pieniężnej

Biorąc pod uwagę ustawę prawną, Kodeks pracy przewiduje odpowiednią odprawę pieniężną w chwili, gdy do zwolnienia grupowego dojdzie w danym zakładzie pracy. Wysokość kwoty odprawy jest bezpośrednio uzależniona od stażu pracy. W praktyce oznacza to, że jedno grupowe zwolnienie nie implikuje jednolitej kwoty odprawy dla wszystkich.

Warto brać pod uwagę fakt, że do okresu zatrudnienia wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy w przypadku, gdy zwolnienie grupowe ma miejsce w czasie jego zmiany na nowego.

Poniżej lista wysokości odprawy z tytułu zwolnienia grupowego, biorąc pod uwagę czas pracy:

  • Mniej niż 2 lata – jednomiesięczne wynagrodzenie
  • Od 2 do 8 lat – dwumiesięczne wynagrodzenie
  • Ponad 8 lat – trzymiesięczne wynagrodzenie

Wysokość odprawy pieniężnej w 2020 roku

Przed nami 2020 rok i wiele zmian prawnych, które wejdą w życie. W przypadku zwolnień grupowych, maksymalna wysokość odpraw pieniężnej wyniesie 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Biorąc pod uwagę wzrost płacy minimalnej do 2600 zł brutto od przyszłego roku to ostateczny wynik wynosi 39 tysięcy zł.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.


20 września 2019 2 359 odsłon

PODOBNE ARTYKUŁY