Koszty rozwodu, które poniesiesz biorąc w nim udział

  • Trudniej jest dostać rozwód kościelny niż urzędowy.
  • Koszty otrzymania rozwodu sięgają kwot od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.
  • Strona przegrywająca pokrywa najwięcej kosztów sądowych i procesowych.

Koszty rozwodu mogą być bardzo wysokie. Partnerzy, którzy decydują się rozwiązać związek małżeński muszą być przygotowani na to, że koszty jakie poniosą podczas procesu mogą sięgnąć wysokości wydatków na zorganizowanie wesela. Wszystko uzależnione jest od czasu, kancelarii która będzie reprezentować daną osobę oraz od wniosków jakie zostaną złożone. Ile w takim razie może kosztować rozwód?

Wysokie koszty rozwodu to nie wszystko

Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa rozpad małżeństwa, jako: „Jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może zażądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”. Poziom rozwodów w Polsce waha się miedzy 64 a 67 tysięcy. Porównując statystyki kilka lat wstecz – to bardzo dużo. Z kolei w roku 1990 owych rozwodów było „tylko” 42 tysiące. Jaka jest przyczyna tak nagłego wzrostu?

Powodów może być wiele. O ile trudniej jest dostać rozwód kościelny niż urzędowy to jednak ten pierwszy nie pochłania zbyt wielu środków finansowych.

Rozwód kościelny

Nieczęsto pary decydują się na rozwód kościelny – z dwóch powodów. Po pierwsze jest to bardzo długi proces, zaś po drugie – kościół określa tylko kilka przyczyn, przez które można unieważnić małżeństwo. Cała procedura rozpoczyna się od wystąpienia do sądu kanonicznego z wnioskiem o unieważnienie małżeństwa. Kodeks kanoniczny wymienia trzy główne przyczyny, przez które związek małżeński może zostać rozwiązany:

  1. Zrywające – 12 przeszkód takich jak: impotencja, różność religii, porwanie, pokrewieństwo, nieprzyzwoitość publiczną itp.
  2. Wady zgody małżeńskiej
  3. Wadliwości zawarcia związku małżeńskiego

Wszystko musi zostać dokładnie udokumentowane, a także pojawić się przesłanka dotycząca tego, że małżeństwo było od początku skazane na porażkę. W skardze małżeńskiej (dokumentach rozwodów kościelnych) opisuje się przebieg małżeństwa, podając minimum trzech świadków, którzy potwierdzą sytuację oraz wpiszą dane małżonka/małżonki. Kiedy wszystko jest gotowe, wniosek przyjmuje kuria diecezji, do której przynależy dana osoba – dokumenty można otrzymać w kurii, od proboszcza lub należy wszystko spisać samodzielnie (odręcznie bądź na komputerze). Na tym etapie nie pojawiają się jeszcze koszty finansowe.

Po dostarczeniu dokumentów zostaje powołany Sąd Biskupi, składający się z kilku duchownych danej diecezji. W ciągu kilkunastu dni od zgłoszenia do kurii wzywani są świadkowie w celu złożenia zeznań. Kiedy decyzja zapadnie, Sąd Biskupi wydaje wyrok I Instancji, który musi być potwierdzony drugim wyrokiem. Cały proces powinien trwać około 45 dni, jednak jest to czas zmienny. Przed Papieżem Franciszkiem czas oczekiwania wynosił niekiedy 2 lata. Jeśli chodzi o koszt takiego rozwodu – wszystko zależne jest od danej parafii, jednak kwota nie powinna sięgać większej niż 2 000 zł.

Rozwód cywilny

Koszty rozwodu cywilnego są najczęściej bardzo wysokie. Można je pogrupować na koszty przeznaczone na wynagrodzenie pełnomocnika, koszty podziału majątku, a także koszty sądowe.

Opłata konieczna przy rozwodzie

Wraz ze złożeniem pozwu o rozwód należy zapłacić kwotę 600 zł – jest to opłata konieczna i uiszcza ją strona, która żąda rozwodu. Dodatkowe 200 zł należy zapłacić, gdy pojawia się chęć eksmisji współmałżonka. Od opłaty zwolnione jest żądanie o zasądzenie alimentów na dzieci.

Dodatkowe opłaty w przypadku rozwodu cywilnego

Kiedy sprawa już się toczy można zażądać i złożyć dodatkowe wnioski np. o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi, gdzie należy ponieść koszt 40 zł. Z kolei próba ratowania małżeństwa lub mediacja to koszt rzędu kilkuset złotych. Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia względem opieki nad dzieckiem, Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny wydaje opinię, która również jest płatna (w graniach 300 zł).

Najgorzej w całym procesie wypada strona przegrywająca, czyli taka z której to winy nastąpił rozpad małżeństwa (według sądu). To ona pokrywa najwięcej kosztów sądowych i procesowych.

Podział majątku

Gdy niniejsze sprawy udaje się zamknąć, należy przejść do podziału majątku. Jeśli została podpisana intercyza sprawa jest dużo prostsza. Jeśli jednak takiej umowy nie było – zazwyczaj zaczyna się walka o majątek. Tutaj sytuację klaruje umowa lub orzeczenie sądu. 

Wniosek o podział majątku można złożyć już przy pozwie rozwodowym. Wtedy to sąd, w wyroku orzekającym rozwód dokonuje podziału majątku wspólnego (o ile nie opóźni to za bardzo postępowania). Jeśli sąd nie wykona podziału, a tylko wyda prawomocny wyrok rozwodowy, wtedy byli już małżonkowie posiadają legitymację, która zobowiązuje ich do złożenia wniosku o podział majątku wspólnego. Jeśli nastąpi zgodność wniosków – opłata wynosi 300 zł, natomiast brak porozumienia to koszt 1000 zł.

Pozostałe koszty rozwodu cywilnego

Do kosztów sądowych dochodzą również oddalenie powództwa (od 150 do 300 zł), kwestie sporne i koszty całego procesu, które to już określa sąd podczas sprawy rozwodowej. Jednak należy liczyć się z tym, że nie będzie to niska kwota. Nie można także zapomnieć o wynagrodzeniu dla prawników, adwokatów, pełnomocników, notariuszy – każda kancelaria ma inne cenniki, a ostateczna kwota w dużej mierze jest uzależniona także od rodzaju sprawy, jednakże w tym wypadku całkowite koszty liczone są w kilku tysiącach.

Podsumowując – koszty otrzymania rozwodu sięgają kwot od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Najgorzej w całym procesie wypada strona przegrywająca, czyli taka z której to winy nastąpił rozpad małżeństwa (według sądu). To ona pokrywa najwięcej kosztów sądowych i procesowych. Jednak co by nie było, rozwody to jedne z najbardziej kosztownych spraw sądowych, które mogą ciągnąć się latami pożerając ogromną ilość pieniędzy dwóch stron. Najlepszym rozwiązaniem jest dochodzenie do porozumienia i ugody – wtedy byli małżonkowie zaoszczędzą nie tylko majątek ale czas, zdrowie i nerwy. 

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.


23 maja 2019 615 odsłon

PODOBNE ARTYKUŁY