Jak działa szyfrowanie SSL?

  • Szyfrowanie uniemożliwia przechwycenie przesyłanych danych.
  • Połączenie ze stroną Visset.pl jest szyfrowane, uwierzytelnione oraz istnieje integralność danych.
  • Certyfikat SSL wydawany jest przez instytucje zajmujące się certyfikowaniem.

Szyfrowanie SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Ta forma zabezpieczeń stała się aktualnie standardem wykorzystywanym przez firmy w celu potwierdzenia swojej autentyczności i zapewnienia bezpiecznej wymiany danych pomiędzy klientem, a serwerem. Jak zatem działa takie rozwiązanie?

Jak działa certyfikat SSL na stronie internetowej?

Secure Socket Layer to rozwinięcie skrótu SSL. Protokół ten zabezpiecza transmisję danych w trojaki sposób:

  • szyfruje dane,
  • wymaga uwierzytelnienia,
  • zapewnia integralność danych.

Samo szyfrowanie uniemożliwia przechwycenie przesyłanych danych na stronie internetowej. Wspomniany wymóg uwierzytelnienia to z kolei potwierdzenie tożsamości danego serwera lub przeglądarki, z której się korzysta. Dzięki tym dwóm aspektom istnieje pewność, że nikt nie podszywa się pod obie strony w komunikacji. Z kolei zapewnienie integralności danych polega na braku możliwości ich zmiany w trakcie przesyłania.

Dla przykładu – Visset.pl wykorzystuje certyfikaty SSL oraz wewnętrzny system komunikacji z pożyczkobiorcą. W pasku adresu, przy nazwie strony widoczna jest zamknięta kłódka. Oznacza to, że połączenie ze stroną Visset jest szyfrowane, uwierzytelnione oraz istnieje integralność danych.

Co zapewnia szyfrowanie danych?

Szyfrowanie danych pozwala na niejawne przesyłanie danych, które powinny trafić tylko do systemu, który rejestruje dane zdarzenie. W przypadku podawania wrażliwych danych takich, jak numer PESEL, imię czy nazwisko jest to nadzwyczaj istotne. Takie informacje są bowiem wartościowe dla potencjalnych przestępców.

Przechwycenie informacji jest możliwe za pomocą odpowiednich programów podsłuchujących tzw. snifferów, z których może skorzystać właściwie każdy. Popularnym rozwiązaniem jest program Wireshark, który może analizować dane na poziomie łącza, zaś w przypadku otwartego przesyłania danych, zaawansowane osoby będą potrafiły z takich informacji wyciągnąć cenne wnioski.

Nie zagłębiając się w szczegóły techniczne, szyfrowanie danych SSL pozwala ukazać danej osobie tylko certyfikat i klucz publiczny, co przedstawiane jest za pomocą zielonej kłódki obok wpisanego adresu. Nie jest widoczny za to klucz prywatny, który bywa potrzebny do odszyfrowania przesłanych danych do lub z serwera. Pary kluczy zarówno publicznych, jak i prywatnych są ze sobą nierozłącznie związane. Odszyfrowanie danych bez posiadania dostępu do klucza prywatnego jest praktycznie niemożliwe, a już na pewno nieopłacalne.

W kwestii samej integralności danych należy wspomnieć, że jej celem jest zabezpieczenie przed nieautoryzowanymi zmianami.

Dlaczego certyfikat SSL jest istotny?

Certyfikat SSL wydawany jest przez instytucje zajmujące się certyfikowaniem, dlatego najczęściej jest to płatny element. Potwierdza on, że klucz publiczny służący do szyfrowania danych jest jednocześnie kluczem serwera. Potencjalny przestępca nie może go sfałszować i podszywać się pod stronę np. firmy pożyczkowej.

Szyfrowanie SSL udowadnia w końcu tożsamość, ponieważ certyfikat zawiera dane na temat klucza publicznego, opisu tożsamości podmiotu czy cyfrowy podpis instytucji, która go wydała.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.


29 maja 2019 1 835 odsłon

PODOBNE ARTYKUŁY