Jak działa grupa kapitałowa?

  • Jak powstają grupy kapitałowe?
  • Wady i zalety grup kapitałowych
  • Sposób funkcjonowania podmiotów grup kapitałowych, w różnych modelach.

WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, aby przetrwać i stale ugruntowywać swoją pozycję, przedsiębiorstwo musi być innowacyjne, elastyczne i konkurencyjne. Dołączenie do grupy kapitałowej lub jej zawiązanie to dla małych i średnich firm zarówno duża szansa na sukces, jak i ogromne wyzwanie. Jak działa grupa kapitałowa? Co uznaje się za cel funkcjonowania takiego podmiotu? Jak do niej dołączyć? Zapraszamy do przeczytania naszego podsumowania.

Jak działa grupa kapitałowa – wprowadzenie

Wybór formy prawnej jest jednym z pierwszych kroków, jakie podejmuje przedsiębiorca, który zamierza założyć firmę. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka osobowa, spółka kapitałowa lub cywilna. Przepisy dają możliwość przekształcania działalności w inne formy prawne, a także umożliwiają łączenie się firm w celu tworzenia grup kapitałowych.

Grupa kapitałowa to konglomerat firm, które są powiązane ze sobą przez współwłasność lub kontrolę. Składa się z jednostki dominującej oraz jednostek zależnych, co wynika z charakteru kapitałowego relacji między podmiotami. Oznacza to, że jednostka nadrzędna posiada udziały lub akcje w podmiotach podrzędnych i ma nad nimi kontrolę. Zgodnie z ustawami o rachunkowości oraz ochronie konkurencji i konsumentów, musi się składać z przynajmniej dwóch podmiotów. Muszą także być ze sobą powiązane kapitałowo.

Może to obejmować współwłasność lub jednostronną kontrolę poprzez kontrakty lub akcje. Grupy kapitałowe z reguły działają jako jeden podmiot, wspólnie wykonując zadania i wspólnie uzyskując zyski.

Dołączyć, czy zawiązać grupę- jaki jest potencjał Twojej firmy?

Jak działa grupa kapitałowa

Grupy kapitałowe powstałe przez wzrost wewnętrzny, tworzone są w wyniku rozwoju przedsiębiorstw, których działalność jest tak założona, że wymaga podziału składowych części na samodzielne podmioty.

Natomiast wzrost zewnętrzny jest związany z powiązaniami integracyjnymi z innymi podmiotami gospodarczymi. Zasadniczo, dołączenie do grupy kapitałowej to doskonały sposób dla małych i średnich przedsiębiorstw na osiągnięcie wspólnego celu. W ostatnich latach zaczęło pojawiać się coraz więcej takich grup, ponieważ jest to świetny sposób na pozyskanie kapitału oraz na wymianę doświadczeń i wiedzy.

To także doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz wsparcia innych przedsiębiorców, którzy mogą pomóc w rozwoju Twojej własnej firmy.

Grupy tworzy się w celu maksymalizowania zysków i korzyści ekonomicznych, a także ograniczania ryzyka finansowego. Ich charakter oddają różne modele grup:

  • Zarządcze powstają w celu lepszego sterowania działaniami podmiotów-córek jako element strategii kontroli.
  • Operacyjne służą umocnieniu pozycji na rynku podmiotu macierzystego w dziedzinie działalności operacyjnej poprzez aktywność podmiotów-córek.
  • Finansowe rola podmiotu macierzystego sprowadza się do wyznaczania celów finansowych oraz podziału zasobów finansowych

Ograniczanie ryzyka biznesowego – czytaj więcej

Jak działa grupa kapitałowa – zalety funkcjonowania w GK

Grupy kapitałowe mają zarówno zalety, jak i wady. Z jednej strony oferują one szereg korzyści, takich jak większa stabilność finansowa, globalny zasięg, dostęp do nowoczesnych technologii, zasobów i kapitału oraz moc negocjacyjną.

Istnieje wiele przypadków udanych strategicznych sojuszy. Może to być przykładowo porozumienie pomiędzy firmą produkcyjną a firmą dystrybucyjną. Dzięki takiej współpracy, firma produkcyjna zyskała dostęp do nowych rynków i możliwość skali produkcji, podczas gdy firma dystrybucyjna zyskałaby unikalny produkt, który przyczynił się do wzrostu jej sprzedaży. Inny przykład to sojusz między firmą technologiczną a firmą badawczo-rozwojową. Dzięki tej współpracy, firma technologiczna zyskałaby dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych, co pozwoliłoby jej na rozwój innowacyjnych produktów i zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Grupa kapitałowa Visset – sprawdź jak działamy

W grupie kapitałowej firmy mogą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą, co umożliwia im rozwój. Grupa kapitałowa daje także większą siłę na rynku oraz zwiększa szanse na sukces poprzez łatwiejsze pozyskiwanie klientów. Ponadto, jest ona bardziej stabilna finansowo, ponieważ w razie problemów, jedna firma może liczyć na pomoc innych.

Istnieją jeszcze korzyści podatkowe, bowiem w niektórych jurysdykcjach istnieją ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw, które są członkami grupy kapitałowej. Może to obejmować ulgi podatkowe dla transferu zysków między spółkami członkowskimi, obniżenie stawek podatkowych lub możliwość skorzystania z grupowego systemu rozliczeń podatkowych.

Grupa kapitałowa – jakie ma wady

Zalety grupy kapitałowej są równoważone przez wady.
Trzeba wziąć pod uwagę pewne ryzyko, które wiąże się z zawiłością funkcjonowania grupy kapitałowej. Należy stale pracować nad utrzymaniem równowagi pomiędzy niezależnością a współpracą. Jest to niezbędne dla zachowania swojej tożsamości i autonomii. Przeszkodą w harmonijnym funkcjonowaniu grupy mogą się także okazać różnice kulturowe, zarządzanie i odmienne strategie. Ryzyko polega również na tym, że współpraca może czasami nie przynieść oczekiwanych korzyści, a nawet może dojść do utraty kontroli nad własnym biznesem.

Inne trudności z jakimi stykają się podmioty w kontekście funkcjonowania jako lub w grupie kapitałowej to:

  • Złożoność struktury – grupa kapitałowa ma niezwykle złożoną strukturę,, istnieje wiele rodzajów spółek w ramach grupy, a to utrudnia jej zrozumienie.
  • Komunikacja – w grupie znajduje się wiele osób i firm, co utrudnia przekazywanie informacji.
  • Koszty – im bardziej złożona grupa tym wyższe koszty jej funkcjonowania
  • Zarządzanie – Kontrola nad funkcjonowaniem grupy jest tym trudniejsza, im więcej podmiotów się na nią składa.

Ograniczeniu ryzyka sprzyjają takie kroki jak uczestnictwo w spotkaniach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez grupę, w celu poznania innych członków i wymiany doświadczeń.

Ważne jest również, aby aktywnie uczestniczyć w procesach decyzyjnych i wnosić wartość dodaną do grupy,  wykorzystać sieć kontaktów i nawiązywać trwałe relacje biznesowe ukierunkowane na zwiększanie potencjału zdobywania nowych klientów.

Wybór odpowiedniej grupy kapitałowej

Wybór odpowiedniej grupy kapitałowej jest oczywiście decyzją kluczową. Przed dołączeniem do grupy, należy dokładnie zbadać potencjalnego partnera i ocenić, czy posiadamy wspólne cele i wartości. Należy również wziąć pod uwagę specjalizację grupy i sprawdzić, czy jest ona zgodna z naszą branżą. Ważne jest również, aby przeanalizować strukturę zarządzania grupy i upewnić się, że jest odpowiednia dla wielkości naszej własnej działalności. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto również skonsultować się z profesjonalistami, takimi jak prawnicy i doradcy biznesowi, aby upewnić się, że korzyści z dołączenia do konglomeratu przeważają zdecydowanie nad ryzykiem. Powinien być to wolny wybór, a nie ostateczne wyjście.

Jak działa grupa kapitałowa – ujęcie podatkowe

Obliczania, pobierania i opłacania składek podatkowych oraz zaliczek na ten podatek, dokonuje spółka matka. Ze względu na fuzje wielu firm w grupę korporacyjną w celu optymalizacji podatkowej, co wiąże się z oszustwami podatkowymi, ustawodawca postanowił zaostrzyć przepisy dotyczące konsekwencji podatkowych związanych z grupą korporacyjną.

Zgodnie z Ustawą o CIT, jeśli zostaną naruszone warunki uznania spółki jako grupy kapitałowej pod względem faktycznym lub prawnym, grupa traci swój status podatkowy, co prowadzi do rozwiązania grupy kapitałowej. Data rozwiązania grupy kapitałowej uważana jest za dzień poprzedzający datę, w której następuje ta zmiana.

W ciągu 3 miesięcy od daty utraty statusu podatnika, podmioty grupy są zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego. Odnosi się to do okresu od drugiego roku podatkowego poprzedzającego utratę statusu, aż do samego dnia, w którym utrata nastąpiła. Dodatkowo, muszą oni zapłacić podatek od początku roku do daty utraty statusu.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.


12 września 2023 381 odsłon

PODOBNE ARTYKUŁY