4 kroki do dobrego wyznaczenia celu biznesowego

  • Bazowanie na błędnych założeniach to najczęstszy problem przy tworzeniu celu biznesowego.
  • Poprawnie ułożony cel biznesowy zapewni możliwość jego łatwego zmierzenia.
  • Zawsze należy wybrać kryterium według, którego nastąpi hierarchizacja celów.

Wyznaczanie celu biznesowego nie musi być skomplikowane. Wystarczy, że dana osoba będzie posługiwać się odpowiednimi wskazówkami.

Dobre wyznaczenie celu biznesowego bazuje na kilku podstawowych kwestiach, które zawsze warto brać pod uwagę. Same w sobie nie są w żaden sposób nadzwyczajne, ale razem stanowią nieocenioną wartość. Co zatem warto zrobić przed wyklarowaniem odpowiedniego celu biznesowego?

1) Dokonanie badania rynku

Nic bardziej nie zniechęca do pracy, jak stworzenie celu biznesowego, który nie ma żadnego realnego odniesienia. Nie można tworzyć zamiaru do osiągnięcia konkretnej liczby lub wartości bez zwrócenia uwagi na obszar, w którym działa firma oraz tego, jakie obecnie panują warunki na danym rynku.

Bazowanie na błędnych założeniach to najczęstszy problem. Wystarczy jednak dokonać odpowiedniego badania rynku, które nakreśli wstępne założenia. Wyciągnięcie odpowiednich wniosków pozwoli z kolei na oszacowanie wartości, które firma jest realnie w stanie osiągnąć.

2) Skonkretyzowanie celu biznesowego

Stworzenie celu biznesowego wymagania skupienia na konkretnych wartościach do osiągnięcia. Nie wystarczy stwierdzić, że „firma będzie uzyskiwać większe dochody”. Poprawnie ułożony cel biznesowy zapewni możliwość jego łatwego zmierzenia i wyciągnięcia informacji na temat tego, czy został osiągnięty, a jeśli nie – to przynajmniej w jakim stopniu się do niego przybliżono.

Oznacza to, że cel biznesowy powinien brzmieć „firma uzyska o 20% większe dochody w trzecim kwartale tego roku w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku”. Taki cel jest bardzo konkretny i pozwala łatwo sprawdzić, czy faktycznie w wybranym okresie firma uzyskała oczekiwany wzrost o wybraną wartość.

3) Urealnienie celu biznesowego

W niektórych przypadkach może zdarzyć się tak, że określony cel biznesowy nie będzie możliwy do osiągnięcia. Nie będzie na to pozwalała aktualna kondycja rynku lub pojawią się inne, niespodziewane okoliczności. Jeszcze inną formą problemu może okazać się być zbyt ambitne podejście do nakreślenia celu biznesowego.

Należy mieć na uwadze wszystkie zasoby, mogące mieć wpływ na osiągnięcie danego celu. Jeśli ustalone cele nie będą miały pokrycia w rzeczywistości to należy je urealnić. Jeśli taka sytuacja również nie jest możliwa to być może cel został źle określony lub niemożliwe jest jego osiągnięcie w najbliższym czasie.

4) Wyznaczenie hierarchii celów biznesowych

Jak dotąd była mowa jedynie o stworzeniu jednego celu biznesowego. Najczęściej w drodze prac powstaje ich kilka lub kilkanaście. Mając taką listę, warto pogrupować je według np. ważności.

W przypadku posiadania listy zawsze należy wybrać kryterium według, którego nastąpi hierarchizacja celów. Jego wybór również powinien być podyktowany odpowiednim znaczeniem, mającym wpływ na kierunek, który został obrany w drodze ustalania celów. Całość pozwala na usystematyzowanie prac, co powinno ostatecznie przełożyć się na efekty.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.


29 maja 2019 548 odsłon

PODOBNE ARTYKUŁY