Zarządzanie wierzytelnościami – co to jest?

  • Zarządzanie wierzytelnościami to cały proces, skupiający się wokół kompleksowego zabezpieczenia finansów firmy.
  • Można wyróżnić cztery etapy zarządzania wierzytelnościami.
  • Zarządzanie wierzytelnościami pozwala na różnorodny zakres działań prewencyjnych.

Utrzymanie płynności finansowej całej firmy lub indywidualnego portfela to jeden z najważniejszych elementów, o które zawsze należy dbać. Bezpośrednio wpływa to na sukces – niezależnie od skali, o której jest mowa. Czym zatem jest zarządzanie wierzytelnościami?

Windykacja a zarządzanie wierzytelnościami
(ZW)

Windykacja kojarzy się przede wszystkim z odzyskiwaniem środków finansowych od dłużników. Tymczasem ZW to cały proces, skupiający się wokół kompleksowego zabezpieczenia finansów firmy. Niezależnie czy mowa jest o ściąganiu należności czy monitorowaniu rynku i unikaniu nieuczciwych jednostek.

Zarządzanie wierzytelnościami – gdzie się zaczyna i kończy?

Zarządzanie wierzytelnościami może być wprowadzone do działania jeszcze zanim rozpocznie się transakcja. Oznacza to, że proces ten może wpłynąć na to, czy do niej w ogóle dojdzie lub jak będzie ona wyglądać. W tej sytuacji mowa jest nie tylko o monitoringu płatności/faktur, weryfikacji wiarygodności klienta, ale nawet o audycie bezpieczeństwa.

Etapy zarządzania wierzytelnościami

Można wyróżnić cztery etapy zarządzania wierzytelnościami. Jest to:

  1. Szczegółowa analiza potencjalnego klienta (w tym jego płynność finansowa).
  2. Monitoring płatności.
  3. Windykacja polubowna, czyli dojście do wspólnie wypracowanej ugody na nowych warunkach.
  4. Windykacja sądowa, gdy zadłużony klient uchyla się od odpowiedzialności i nie chce skorzystać z polubownego rozwiązania.

Zarządzanie wierzytelnościami to przyszłość

Dawniej przedsiębiorstwa sięgały po pomoc firm windykacyjnych w sytuacji braku możliwości uregulowania długu z danym kontrahentem. Obecnie sytuacja ta ulega zmianie. Wszystko dlatego, że o wiele łatwiej jest zapobiegać takim sytuacjom niż pozwalać na ich wystąpienie. ZW pozwala na różnorodny zakres działań prewencyjnych. Przekłada się to na utrzymanie płynności finansowej firm oraz ograniczenie przeterminowanych należności.

Kompleksowość, którą oferuje zarządzanie wierzytelnościami pozwala na ewidencję i bieżące monitorowanie wierzytelności, negocjacje czy mediacje z drugą stroną. Działania te mają pomóc w spłacie zadłużenia na wspólnie wypracowanych warunkach w formie ugody.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.


31 maja 2019 633 odsłon

PODOBNE ARTYKUŁY