Kończy się czas na obowiązkowe dostosowanie wpisu w KRS

  • Termin aktualizacji informacji w KRS mija 1 grudnia 2019 roku.
  • Przedsiębiorcy muszą wskazać przedmiot przeważającej działalności i ograniczyć kody PKD do max. 10 pozycji.
  • Za niedokonanie zmian może grozić postępowanie lub grzywna.

Wkrótce minie okres pięciu lat, który przeznaczono na obowiązek uaktualnienia wpisów w KRS, w zakresie przedmiotu działalności i złożenia wymaganych oświadczeń o adresach do doręczeń.

Tylko 10 pozycji w PKD

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 1 grudnia 2014 roku nakłada obowiązek wskazania w rejestrze sądowym maksymalnie do dziesięciu pozycji przedmiotu działalności gospodarczej określonego według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Co więcej, jedna z tych pozycji musi wskazywać przeważającą działalność na poziomie podklasy, niezależnie od ilości pozycji PKD wskazanych w umowach spółki.

Informacje o przeważającym rodzaju działalności pozwolą na zaliczenie firmy do podstawowego pakietu danych, objętych treścią wpisu. To z kolei pozwoli na przekazywanie automatycznie w ramach procedury „jednego okienka”, bezpośrednio po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS.

Celem tych zmian było wprowadzenie uporządkowania informacji znajdujących się w KRS.

Terminy dokonania zmian w PKD

Do 1 grudnia 2019 roku pozostało już niewiele czasu. To właśnie wtedy ostatecznie upływa termin na zgłoszenie i dokonanie odpowiednich zmian w KRS. Wszyscy przedsiębiorcy mieli na to aż pięć lat. Wymóg ten wprowadziła nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 1 grudnia 2014 roku.

Zobacz też –> Terminy wdrożenia kas fiskalnych online

Dodatkowo, mniej czasu mają te osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie złożyły jeszcze wymaganych oświadczeń o adresach do doręczeń. Termin w tym zakresie mija dosłownie za chwilę, bowiem 15 września 2019 roku.

Konsekwencje braku spełnienia obowiązku aktualizacji wpisów w PKD

Brak spełnienia wyżej wymienionych obowiązków może prowadzić do wszczęcia postępowania sądowego lub nałożenia grzywny.

Pierwsza konsekwencja wobec niezastosowania się do obowiązku to postępowanie, przymuszające przez sąd rejestrowy do wprowadzenia aktualnych danych, zgodnych ze stanem rzeczywistym. Mowa także o złożeniu odpowiednich dokumentów. Jeśli obie kwestie nie zostaną spełnione i odpowiednie wnioski oraz dokumenty nie zostaną przedłożone to w może zostać nałożona kara grzywny w wysokości do 15 tysięcy złotych. Jeśli również ta kwota nie zostanie uiszczona – członkom zarządu i wspólnikom grozi nawet kara aresztu.

Informacje w tym zakresie przedstawia ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, jak również zmiany niektórych pozostałych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1161), w których zmieniono art. 40 ust. 1 Ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wszystkim osobom prowadzącym przedsiębiorstwa, które jeszcze nie dopełniły wymaganego obowiązku – przypominamy, by zrobić to jak najszybciej i zdążyć przed ostatecznymi terminami, upływającymi w ciągu kilku najbliższych tygodni i miesięcy.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.


26 sierpnia 2019 2 728 odsłon

PODOBNE ARTYKUŁY