Czym skutkuje brak kontaktu z InveSystem?

  • Doradca terenowy reprezentuje wierzyciela i stara się wypracować z dłużnikiem polubowne rozwiązanie problemu.
  • Jeśli windykacja nie przynosi oczekiwanych skutków, do procesu wkracza komornik.
  • Skutkiem braku spłaty długu jest przekazanie informacji do BIG i BIK.

W sytuacji, gdy z dłużnikiem nie ma możliwości kontaktu lub osoba ta nie wykazuje chęci polubownego uregulowania posiadanego długu mogą pojawić się odpowiednie konsekwencje. Jedną z nich jest wizyta doradcy terenowego, czy wpis do rejestru dłużników.

Wizyta doradcy terenowego

Brak kontaktu z poręczycielem prowadzi do pierwszego skutku, jakim jest wizyta doradcy terenowego. Reprezentuje on wierzyciela i stara się wypracować z dłużnikiem polubowne rozwiązanie problemu, jakim jest niespłacony dług. Jest to swego rodzaju pomoc w uniknięciu poważniejszych konsekwencji, a także wkroczenia spraw na drogę sądową. Windykator pełni tutaj rolę mediatora:

  • stara się ustalić powód opóźnienia płatności,
  • oferuje atrakcyjne możliwości spłaty korzystne dla obu stron,
  • gwarantuje stały kontakt z doradcami.

Na tym etapie dłużnik ma możliwość polubownego załatwienia sprawy. Jest to windykacja miękka, choć jak każda próba ściągnięcia należności – dla obu stron nie jest przyjemna. Windykator nie może rozmawiać o sytuacji finansowej dłużnika z osobami trzecimi, ujawniać danych personalnych, zająć ani spisać majątku. Nie może także wejść do mieszkania bez zgody właściciela.

Co najważniejsze – windykacja nie może polegać na nękaniu, zastraszaniu, groźbach czy szantażowaniu. Tego typu zachowania są wysoko karane. By zostać windykatorem nie trzeba mieć specjalnych uprawnień, czy należeć do samorządu zawodowego. Trzeba jednak być osobą odpowiedzialną i odporną na stres – ponieważ kontakty z dłużnikami bywają niekiedy uciążliwe. Jeśli jednak windykacja nie przynosi oczekiwanych skutków, do procesu wkracza komornik.

Wpis do rejestru dłużników

Innym skutkiem braku spłaty długu jest przekazanie informacji do BIG i BIK.

Informacje o braku spłaty pożyczki zostaną przekazane do Biur Informacji Gospodarczej (ERIF, KRD, BIG InfoMonitor). Brak spłaty pożyczki w terminie zostanie również zaraportowany do Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Więcej informacji na temat samych Biur Informacji Gospodarczej oraz Informacji Kredytowej, jak również czasu widnienia danych w owych miejscach znajduje się w artykule na ich temat, do którego można się udać klikając w ten link.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.


26 czerwca 2019 2 703 odsłon

PODOBNE ARTYKUŁY