Podstawowe rodzaje spółek według prawa polskiego

 • Podstawowe rodzaje spółek według prawa polskiego.
 • Spis i charakterystyka spółek.
 • Jaki rodzaj spółki wybrać?

Przy wyborze typu firmy w Polsce istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę. Analizując rodzaje spółek konieczne jest rozważenie jakie są plany rozwoju firmy. Powinniśmy określić, jakie cele chcemy osiągnąć w przyszłości. Następnie należy rozważyć rodzaj działalności i określić, jakie są wymagania prawne i regulacje związane z daną branżą. Kolejnym czynnikiem jest ocena oczekiwań inwestorów i możliwości pozyskania kapitału. Warto również zastanowić się nad stopniem odpowiedzialności, jaką jesteśmy gotowi ponieść jako właściciele firmy. Wreszcie, należy wziąć pod uwagę koszty rejestracji i prowadzenia danej formy prawnej.

Rodzaje spółek wprowadzenie

Kiedy przedsiębiorca rozważa rozpoczęcie działalności, powinien wiedzieć, jakie są dostępne rodzaje spółek. Większość z nich jest dobrze znana, jednak warto poznać także te mniej typowe oraz nowe opcje, aby móc wybrać najlepszą. Aby przybliżyć temat i ewentualną przyszłą decyzję, zapraszamy do zapoznania się z naszym krótkim zestawieniem.

W polski prawie wyróżniane są dwa rodzaje spółek:

 • SPÓŁKI KAPITAŁOWE
 • SPÓŁKI OSOBOWE

Dzieli się je dalej na następujące kategorie:

Spółki kapitałowe:

 • spółka akcyjna
 • prosta spółka akcyjna
 • spółka z ograniczoną-odpowiedzialnością

Spółki osobowe:

 • Spółka jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Spółka partnerska

Rodzaje spółek charakterystyka, wady i zalety

SPÓŁKA AKCYJNA
A spółka akcyjna to rodzaj przedsiębiorstwa, w którym akcje są wydane do publicznego obrotu, co pozwala na zdobycie funduszy od inwestorów. Ilość osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych, które mogą założyć spółkę akcyjną jest nieograniczona. Kapitał zakładowy musi wynieść co najmniej 100 000 zł.
Jedną z głównych zalet spółki akcyjnej jest to, że właściciele nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W przypadku problemów finansowych, wierzyciele mogą żądać spłaty długów tylko z majątku spółki. Ponadto, spółka akcyjna ma większe możliwości pozyskiwania kapitału niż inne rodzaje firm. Wielu inwestorów jest zainteresowanych kupnem akcji spółki, co daje możliwość zdobycia większych środków na rozwój biznesu. Niestety, istnieją również pewne wady związane z tym rodzajem firmy. Przede wszystkim, rejestracja spółki akcyjnej jest bardziej skomplikowana i wymaga większych kosztów niż w przypadku innych rodzajów firm. Ponadto, spółka akcyjna jest bardziej podatna na spekulacje rynkowe i zmienne warunki gospodarcze.

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Weszła w życie 1 lipca 2021 roku. Według wytycznych, do założenia takiej spółki, w odniesieniu do kapitału, wystarczy 1 złotówka w symbolicznej wręcz formie. Różni się ona od spółki akcyjnej przede wszystkim tym, że funkcjonuje na prostszych zasadach w zakresie zarządzania czy likwidacji. Ważne jest również to, że spółka nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest jednym z najbardziej popularnych rodzajów firm w Polsce. Jest to forma prawna, która daje właścicielom ochronę ich osobistego majątku. Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, potrzeba co najmniej dwóch osób fizycznych lub prawnych. Minimalna wysokość kapitału zakładowego to 5 000 zł. W przypadku, gdy spółka jest zadłużona, wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za swój majątek. Jedną z głównych zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że odpowiedzialność właścicieli jest ograniczona do wkładu wniesionego do spółki. Oznacza to, że w przypadku problemów finansowych, wierzyciele nie mogą żądać od właścicieli spłaty długów z ich osobistego majątku. Ponadto, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest stosunkowo prosta do założenia i prowadzenia. Niestety, istnieją również pewne wady związane z tym rodzajem firmy. Przede wszystkim, rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardziej skomplikowana i wymaga większych kosztów niż w przypadku innych rodzajów firm. Ponadto, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utrudniona w przypadku konieczności pozyskania kapitału od inwestorów

SPÓŁKA JAWNA
Spółka jawna jest kolejnym rodzajem firmy, który można założyć w Polsce. Spółka jawna charakteryzuje się tym, że wszyscy wspólnicy mają równorzędne prawa i obowiązki. Jedną z głównych zalet spółki jawnej jest brak minimalnego kapitału zakładowego, co oznacza, że nie ma konieczności wpłacania większych środków na początku działalności. Ponadto, spółka jawna jest stosunkowo prosta do założenia i prowadzenia. Jednak istnieją również pewne wady związane z tym rodzajem firmy. Przede wszystkim, wszyscy wspólnicy są solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania spółki, co oznacza, że w przypadku problemów finansowych każdy z partnerów może być zmuszony do pokrycia długów. Ponadto, spółka jawna może być utrudniona w przypadku konieczności podziału zysków i decyzji między wspólnikami.

SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Utworzenie spółki komandytowej wymaga zgody dwóch lub więcej osób. Wszyscy wspólnicy są odpowiedzialni za jej zobowiązania. Jednak obowiązki wspólników są podzielone na dwie grupy. Wśród wspólników istnieją odpowiedzialni komplementariusze i nieodpowiedzialni komandyci. Komplementariusze są odpowiedzialni za zobowiązania spółki. Natomiast komandyci nie są odpowiedzialni za zobowiązania spółki, ale mają ograniczoną odpowiedzialność za swoje inwestycje. Istnienie spółki komandytowej wymaga przynajmniej dwóch uczestników: Komandytariusza (wspólnika biernego) oraz Komplementariusza (wspólnika aktywnego). Rejestracja w KRS i prowadzenie szczegółowej księgowości są obligatoryjne.

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Komandytowo-akcyjna Spółka jest tworzona przez Komplementariusza i Akcjonariusza, z których każdy musi zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przeprowadzić księgowość. Kapitał minimalny, jaki jest wymagany do założenia takiej Spółki, wynosi 50 zł.

SPÓŁKA PARTNERSKA
Spółka partnerska to porozumienie prawne między dwiema lub więcej osobami, które łączą się w celu utworzenia firmy lub organizacji. Partnerzy dzielą się zyskami, stratami i zarządzaniem firmą. Porozumienie między partnerami jest określone w umowie.

Kroki do założenia firmy w Polsce

Aby założyć firmę w Polsce, należy przejść przez określone kroki rejestracyjne. Przede wszystkim, należy wybrać odpowiedni rodzaj firmy i przygotować niezbędne dokumenty rejestracyjne. Następnie, należy zarejestrować firmę w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz uzyskać NIP i REGON. W przypadku niektórych rodzajów firm, takich jak spółka akcyjna, konieczne może być również sporządzenie statutu i przeprowadzenie walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Po zarejestrowaniu firmy, należy również pamiętać o regularnym składaniu raportów finansowych i rozliczeń podatkowych.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.


24 listopada 2023 185 odsłon

PODOBNE ARTYKUŁY