Płynność finansowa firmy w czasie kryzysu – jak o nią zadbać?

  • Zmiany i w większości negatywne skutki pandemii odbiły się na całej gospodarce czy różnych branżach.
  • Płynność finansowa wielu małych i średnich przedsiębiorstw stanęła pod znakiem zapytania ze względu na kryzys ekonomiczny.
  • Istnieją sposoby, dzięki którym możliwe jest zminimalizowanie ryzyka i poprawa płynności finansowej firmy.

Stabilność i płynność finansowa firmy jeszcze nigdy nie była tak istotnym aspektem, wymagającym odpowiednich działań, jak obecnie – w czasie kryzysu ekonomicznego. To pokłosie pandemii, które wymaga odpowiedniego zarządzania ryzykiem finansowym, gotówką, płynnością i również pozostałym kapitałem w ramach biznesu.

Płynność finansowa firmy w czasie pandemii

Większość firm, które stanęły w obliczu kryzysu spowodowanego przez pandemię mogło doświadczyć przestoju ekonomicznego lub spadku obrotów. W praktyce oznacza to zachwianie płynności finansowej przedsiębiorstwa i wzmożone działania na rzecz przywrócenia wcześniejszych wyników. Jednak pomimo tego, najważniejsze – w dłuższej perspektywie – wydaje się być obniżenie ryzyka wystąpienia dalszych spadków obrotów czy zwolnienia kadry pracowniczej.

Niestabilna gospodarka na arenie międzynarodowej doprowadziła do zmian w wielu obszarach mniejszych i średnich przedsiębiorstw. Jedynie w przypadku dużych biznesów można powiedzieć, że kryzys nie dotknął ich w sposób znaczący. Nie można także wykluczyć, że efekty pandemii i jej ekonomiczne skutki będą długotrwale rozłożone w czasie – tak, że nawet eksperci nie będą w stanie przewidzieć ich końcowego efektu.

Zaburzone funkcjonowanie firmy, jako efekt kryzysu

Efekty pandemii to przede wszystkim zaburzone funkcjonowanie wielu biznesów. Zmiany w kadrach pracowniczych czy częstsza praca zdalna i wideo-rozmowy. Aspekty, które przez ostatnią dekadę stawały się standardem w wybranych branżach nagle stały się normą dla większości.

Zobacz też –> Kapitał obrotowy netto – co musisz o nim wiedzieć?

Pandemia wymusiła zmiany i przyspieszyła procesy toczące się w niektórych zakresach od ostatnich kilku lat. W konsekwencji informatyzacja, automatyzacja środowiska biznesowego weszła w kolejny etap dużo szybciej. W praktyce często oznacza to jednak zwolnienia, cięcia budżetowe lub wręcz przeciwnie – zatrudnienie nowych osób, ale np. poprzez rekrutację zachodzącą w pełni online.

Zmiany, które dotknęły rynek odbiły się rykoszetem na gospodarce i właściwie całym społeczeństwie. Oznacza to, iż właściwie wszystkie branże doznały wstrząsu. Część e-commerce’ową dosięgnął pozytywny wydźwięk zmian, jako boom na sprzedaż całkowicie w sieci. Natomiast dla zdecydowanej większości branż, zachwianie działań, dostaw, produkcji, a nawet sposobów nabywania i konsumpcji produktów przez klientów wpłynęło negatywnie na płynność finansową przedsiębiorstw.

Płynność finansowa przedsiębiorstwa – jak ją zabezpieczyć?

1) Dokonaj analizy płynności finansowej

W celu usprawnienia płynności finansowej przedsiębiorstwa na początek należy przygotować właśnie jej analizę. W chwili jej opracowywania należy wziąć pod uwagę skrajne scenariusze. W czasie trwania kryzysu mówimy o możliwości wystąpienia zjawisk, o których normalnie nikt by nie myślał. Wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania, modeli i narzędzi statystycznych powinno pomóc określić odpowiednie scenariusze. W konsekwencji, w zestawieniu zostaną ujęte elementy i zdarzenia, które są w obecnej sytuacji dużo bardziej prawdopodobne.

2) Skorzystaj z dodatkowego źródła finansowania

Jeżeli w firmie brakuje pieniędzy już teraz to najprawdopodobniej nie miała ona stabilnych fundamentów działania. W takiej sytuacji należałoby wspomnieć o przygotowaniu planu zarządzania firmą w czasie w kryzysu. Aby firma mogła mieć ciągłość działania niejednokrotnie może się okazać konieczność zmiany zarządzania kapitałem i ryzykiem. W niektórych przypadkach dobrym sposobem na pozbycie się problemów z płynnością finansową spowodowaną czasowym przestojem firmy jest zaciągnięcie pożyczki. Idealnym produktem na tego typu sytuacje jest pożyczka Gotówka w Obrocie Visset Biznes.

3) Sprawdź kontrahentów i odzyskaj swoje należności

W celu poprawy płynności finansowej warto również wyszczególnić kontrahentów, którzy już teraz lub w najbliższym czasie mogą mieć problemy finansowe. Należy ocenić ich zdolność do stabilnego działania i współpracy, uwzględniając aktualne zmiany na rynku. W przypadku przedsiębiorstw, które mają nieopłacone zobowiązania finansowe warto pomyśleć nad możliwością odzyskania należności.

Zobacz też –> Gotówka w obrocie czy gotówka na szybko – co wybrać?

4) Spróbuj przeprojektować podejście i zasady współpracy

W trudnym czasie warto rozważyć nieco odmienne podejście względem zasad współpracy z obecnymi lub nowymi kontrahentami. Płynność finansowa sama z siebie raczej się nie poprawi, ale już samo skrócenie terminów płatności czy ich renegocjacja mogą przynieść pozytywny skutek.

5) Konsultacje i nowe rozwiązania technologiczne

Płynność finansowa może zostać poprawiona w niewielkiej firmie dotkniętej kryzysem ekonomicznym, dzięki pomocy profesjonalistów. Konsultacje biznesowe i porady w zakresie usprawnienia oraz zabezpieczenia działalności przedsiębiorstwa to forma, która również może wygenerować korzyści. Czasami odpowiednie wsparcie w zakresie wiedzy na temat aktualnej sytuacji może przynieść owocne skutki. Niezbędna jest w tym przypadku szersza perspektywa rynkowa.

Dobrym rozwiązaniem bywa również wdrożenie specjalnych elementów systemów IT, pomagających zarządzać ryzykiem, płynnością i finansami w firmie. Minimalizacja ryzyka, przygotowanie na skrajne scenariusze i bieżąca alokacja/zmiana dostępnych rozwiązań na najbardziej właściwie do panującej sytuacji może przyczynić się do sukcesywnego zabezpieczenia płynności finansowej.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.


16 czerwca 2020 1 771 odsłon

PODOBNE ARTYKUŁY