JPK – nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

 • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) to ustandaryzowany zbiór danych z systemów ewidencji firmy.
 • Od 1 kwietnia 2020 roku nowe obowiązki i zmiany w JPK będą dotyczyć duże przedsiębiorstwa. Od 1 lipca 2020 obejmą wszystkich.
 • Całość zmian ma na celu uproszczenie raportowania VAT.

Dla jednych już od 1 kwietnia, a dla innych od 1 lipca 2020 roku wejdą w życie nowe obowiązki i przepisy prawne związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym. Co dokładnie zmieni się w składaniu elektronicznych dokumentów deklaracji i informacji o ewidencji VAT?

JPK – co to takiego?

JPK to Jednolity Plik Kontrolny, który jest standaryzowanym zbiorem danych z systemów ewidencji firmy. Plik pozwala sprawdzić przedsiębiorcę i jego kontrahentów. Rozwiązanie to zostało wprowadzone przez Ministerstwo Finansów. Dlatego każdy przedsiębiorca (będący czynnym podatnikiem VAT) od stycznia 2018 roku przesyła co miesiąc plik JPK_VAT. Celem tego zabiegu jest uproszczenie i skrócenie kontroli podatkowej, a także utrudnienie możliwości wyłudzenia podatkowego. Więcej na temat samego Jednolitego Pliku Kontrolnego można przeczytać w innym artykule na łamach naszego bloga.

Deklaracja VAT-7 musi być obecnie składana do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu lub kwartalnie w przypadku deklaracji VAT-7K. Co więcej, czynni podatnicy VAT muszą w takim samym terminie (do 25 dnia miesiąca) wysłać ewidencję VAT w formie pliku JPK_VAT za okres miesięczny.

JPK_VAT – zmiany

Już od 1 kwietnia 2020 roku wejdą w życie nowe przepisy prawne związane z ewidencją Jednolitego Pliku Kontrolnego. Nowe obowiązki będą dotyczyć duże przedsiębiorstwa (ponad 250 zatrudnionych osób i obroty przekraczające 50 mln euro lub ponad 250 zatrudnionych osób, gdzie suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro) i dobrowolnie pozostałe podmioty.

Zobacz też –> Odprawa pieniężna – zwolnienie grupowe w 2020 roku

Niemniej jednak już dwa miesiące później z dniem 1 lipca 2020 roku obejmą one wszystkich zarejestrowanych, czynnych podatników VAT. Od tego momentu, zamiast wysyłania deklaracji VAT będą przesyłane nowe typy pliku JPK_VAT. Jeśli dane przedsiębiorstwo zdecyduje się przystąpić wcześniej niż zakłada to termin przewidziany przez Ministerstwo, wtedy nie będzie już możliwości powrotu do poprzedniego sposobu rozliczania.

Jaki jest cel zmian? Przede wszystkim mowa jest o uproszczeniu raportowania VAT. Nowością jest także połączenie rejestru VAT i deklaracji VAT. Dotychczas owe dokumenty wysyłane były oddzielnie.

JPK_V7M i JPK_V7K – dwa nowe warianty pliku i obowiązki

Od 1 października będą stosowane dwa nowe warianty Jednolitego Pliku Kontrolnego. Podatnicy nadal będą mieli jednak możliwość rozliczania się miesięcznie lub kwartalnie. Pojawi się:

 • JPK_V7M – plik przesyłany przy rozliczaniu miesięcznym,
 • JPK_V7K – plik przesyłany przy rozliczaniu kwartalnym.

Plik JPK_VAT będzie składać się teraz z dwóch części:

 • I część – deklaracyjna – zastępująca deklaracje VAT-7 i VAT-7K,
 • II część – ewidencyjna – zastępująca plik JPK_VAT.

Zobacz też –> Profil Zaufany – czym jest i jak go założyć?

Obowiązki związane z wypełnieniem obu części będą obligatoryjne. Co warto także uwagi – tylko druga (ewidencyjna) będzie się znacząco różnic wobec aktualnie przesyłanych. Od kwietnia będzie obligatoryjne:

 • oznaczanie części towarów i usług specjalnymi oznaczeniami,
 • wskazywanie części dowodów sprzedaży i dowodów zakupu,
 • oznaczanie niektórych transakcji.

Podsumowując, nowy JPK_VAT połączy w jeden plik następujące:

 • VAT-7M i VAT7-K,
 • JPK_VAT, który jest potwierdzeniem danych ewidencji VAT podatnika,
 • informację podsumowującą lub korektę informacji o obrocie krajowym (VAT-27)
 • zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego (VAT-ZD),
 • wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku VAT (VAT-ZT),
 • wniosek związany ze zwrotem podatku wobec transakcji nierealizowanych na terenie kraju, a także o zwrot w sytuacji braku sprzedaży opodatkowanej w danym okresie rozliczeniowym (VAT-ZZ),
 • inne wnioski dołączane do deklaracji.

Dotychczasowe załączniki zostaną zastąpione polami wyboru. Z kolei nowe obowiązki związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym na pewno mogą mogą okazać się problematyczne – jak z każdą zmianą wymagającą dostosowania się. Z czasem jednak ułatwią funkcjonowanie firmom.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.


24 lutego 2020 2 119 odsłon

PODOBNE ARTYKUŁY