Jak budować historię kredytową?

  • Historia kredytowa to zbiór informacji o terminowości i regularności spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.
  • Brak historii kredytowej to brak informacji na temat wiarygodności klienta.
  • Firmy oferujące tzw. „czyszczenie BIK" opierają swoją działalność na niewiedzy klientów.

Chcesz wziąć pożyczkę np. na nowy rower, a spłacasz właśnie kredyt mieszkaniowy tylko wtedy, gdy masz pieniądze? W takim przypadku może się okazać, że stworzona przez Ciebie historia kredytowa będzie problemem nie do przejścia.

Historia kredytowa – czym jest?

Historia kredytowa to przede wszystkim zbiór informacji o terminowości i regularności spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w czasie życia danej osoby, udzielonych przez instytucje finansowe. To bardzo ważny aspekt w przypadku przyszłościowej chęci otrzymania dodatkowych środków finansowych.

Nie ma możliwości całkowitego usunięcia negatywnych informacji z Biura Informacji Kredytowej.

Zanim bank lub inna instytucja finansowa przyzna kredyt lub pożyczkę – na pewno sprawdzi historię kredytową danej osoby w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Część z nich może także zwrócić uwagę na informacje znajdujące się w rejestrach Biura Informacji Gospodarczej (BIG). Ma to na celu sprawdzenie, czy stałe zobowiązania są bezproblemowo spłacane przez osobę, którą obejmują.

Jak budować pozytywną historię kredytową?

Budowanie historii kredytowej, a właściwie – jej pozytywnego wizerunku wbrew pozorom jest bardzo istotne. Dzięki temu, wspomniane już instytucje finansowe, sprawdzające dane jednostki zauważą, że wybrany klient jest wiarygodny i rzetelnie reguluje swoje spłaty. Całość podnosi zawsze szanse na uzyskanie kolejnej, większej pożyczki lub kredytu np. na mieszkanie.

A jeśli ktoś nie ma żadnej historii kredytowej? Można powiedzieć, że jest to stan neutralny, ale jednocześnie mniej pożądany w przypadku chęci wzięcia pożyczki lub wysokiego kredytu. Mówiąc wprost – jest to brak informacji na temat wiarygodności klienta, ukazanej za pomocą braku terminowego i rzetelnie spłacanego kredytu lub pożyczki w przeszłości.

Historię kredytową można budować w bardzo prosty sposób. Wystarczy zakupić dany produkt, wybierając opcję spłaty w formie rat 0%. Systematyczne i terminowe przekazywanie określonej kwoty potwierdza i jednocześnie buduje historię kredytową, a także płatniczą danej jednostki.

Jak „naprawić” negatywną historię kredytową?

Niespłacane lub nieregularnie spłacane zadłużenia należy jak najszybciej uregulować oraz od tego momentu zacząć terminowo uiszczać wpłaty. Negatywne informacje z BIG są usuwane na żądanie wierzyciela, który je dopisał. Z rejestru dłużników dana osoba zniknie dopiero, gdy wszystkie zadłużenia zostaną uregulowane. Wierzyciel będzie miał wtedy 14 dni na zaktualizowanie informacji o „naprawieniu” historii kredytowej.

Nie ma jednak możliwości całkowitego usunięcia negatywnych informacji z Biura Informacji Kredytowej. Można jedynie w kilku przypadkach wystosować prośbę o ich usunięcie:

  • W chwili odwołania przez osobę, której dane dotyczą – zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego (art. 105a ust.2 Ustawy Prawo bankowe) lub upływu terminu na jaki została udzielona zgoda.
  • W chwili upływu 5-letniego terminu przetwarzania danych klienta bez jego zgody po wygaśnięciu zobowiązania.
  • W chwili, gdy dane są błędne bądź omyłkowo wprowadzone do systemu BIK.

Jak „wyczyścić” BIK?

Firmy, które oferują tzw. „czyszczenie BIK” opierają swoją działalność na niewiedzy klientów. Samo odwołanie zgody bądź korekta danych są działaniami, które może podjąć każdy we własnym imieniu i nie jest ku temu potrzebna firma pośrednicząca przy takich działaniach.

Należy nadmienić, że zazwyczaj takie firmy liczą sobie minimum kilkaset złotych za swoją usługę „wyczyszczenia” BIK-u. Co więcej, gdy usunięcie danych z BIK nie zakończy się sukcesem to kwota i tak nie zostanie zwrócona klientowi. Z góry istnieje także pewność, że każdorazowa próba usunięcia danych negatywnych zakończy się niepowodzeniem.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.


3 czerwca 2019 5 711 odsłon

PODOBNE ARTYKUŁY