Co to są koszty komornicze?

  • Komornik wyznacza wysokość kosztów komorniczych z rozbiciem na szczegółowe rodzaje opłat i wydatków.
  • Opłaty komornicze są stosunkowo stałe.
  • Dobrowolna wpłata pieniędzy komornikowi może przyczynić się do zaoszczędzenia sporej ilości gotówki.

Koszty komornicze od początku 2019 roku wyliczane są w innej wysokości. Zmianie uległy bowiem zasady prowadzenia egzekucji komorniczych. W przypadku posiadania długów, warto być na bieżąco z nowościami.

Koszty komornicze – czym są?

Postępowanie egzekucyjne prowadzi do powstania wydatków komorniczych. Uzasadnienie postanowienia w przedmiocie kosztów komorniczych określa sposób ich obliczenia, czynności lub zdarzenia, które były podstawą ich ustalenia. Pojawia się także wskazanie podstawy prawnej.

Komornik wyznacza wysokość kosztów komorniczych z rozbiciem na szczegółowe rodzaje opłat i wydatków. Wskazuje także ich wysokość oraz może podać osobę, która musi je pokryć.

Ściągając od dłużnika należności pieniężne, komornik potrąca od wyegzekwowanej kwoty należną mu opłatę na koszty komornicze. Od 1 stycznia 2019 roku, opłata wynosi 10% wartości wyegzekwowanego świadczenia. Minimalna kwota wynosi 300 zł, zaś w niektórych – szczególnych przypadkach może być to 200 zł.

Opłaty komornicze są stosunkowo stałe i dzielą się na:

  • Egzekucyjne – opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym, wykonaniem zabezpieczenia roszczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym.
  • Opłaty za przeprowadzenie innego postępowania lub czynności.

Potrącone 10% wyegzekwowanej kwoty musi pokryć dłużnik, nie zaś wierzyciel. Warto w tym przypadku podkreślić, że niniejsza opłata zwiększa kwotę, którą i tak musi zapłacić wspomniany dłużnik.

Wpłata pieniędzy komornikowi pomoże zaoszczędzić

Dobrowolna wpłata pieniędzy komornikowi może przyczynić się do zaoszczędzenia sporej ilości gotówki. W takim przypadku opłata może wynosić 3%, a nie 10%. Minimalna kwota to nadal 150 zł. W tym celu dłużnik musi wpłacić:

  • całość lub część długu,
  • pieniądze rachunek bankowy lub bezpośrednio do rąk komornika,
  • w terminie danego miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Należy mieć na uwadze, że obniżona kwota przysługuje jedynie na wpłaty, które zostały uregulowane w terminie miesiąca od otrzymania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. To istotna kwestia, której warto pilnować, aby nie uiszczać 10%, a jedynie 3% opłatę.

Nowe a stare koszty komornicze

Opisywane wyżej koszty komornicze stosuje się do postępowań egzekucyjnych, które wszczęto od 1 stycznia 2019 roku. W pozostałych przypadkach stosowane są stare zasady i koszty komornicze naliczane są według starej wysokości.

Przed 1 stycznia 2019 roku wysokość opłaty była zależna od sposobu egzekucji i wynosiła:

  • 8% w przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, świadczenia ubezpieczenia społecznego lub niektórych zasiłków.
  • 15% w przypadku pozostałych sposób egzekucji.

Wysokość opłaty egzekucyjnej

Od 1 stycznia 2019 roku pojawiła się także stała opłata za poszukiwanie majątku dłużnika, która wynosi teraz 100 zł. Po złożeniu tego standardowego elementu egzekucyjnego, komornik ustala czy osoba zadłużona ma rachunki bankowe, nieruchomości, pojazdy oraz kto płaci za niego składki na ubezpieczenia społeczne.

Wcześniej opłata ta wynosiła 74,62 zł. W tym przypadku nastąpił więc znaczący wzrost.

Umorzenie wniosku i rozłożenie na raty

Z początkiem tego roku umorzenie postępowania ze względu na wskazane przyczyny będzie skutkowało obciążeniem opłatą już nie dłużnika, a samego wierzyciela. Wysokość tego kosztu wyniesie 5%.

Dostępny jest jednak wyjątek, który pojawi się, gdy cofnięcie wniosku egzekucyjnego nastąpi na skutek spełnienia świadczenia do rąk wierzyciela. Tak samo stanie się, gdy dojdzie do zawarcia porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem odnośnie sposobu lub terminu spełnienia świadczenia (np. rozłożenie na raty).

W obu przypadkach opłata zostanie skierowana na dłużnika i wyniesie 10%. Mniejsza, bowiem 5% opłata pojawi się, gdy zawarcie porozumienia lub zapłata nastąpi w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Wraz z rozpoczęciem się bieżącego roku, minimalna kwota przy egzekucji świadczeń pieniężnych wynosi 300 zł. W przypadku, gdy do wyegzekwowania świadczenia dojdzie wyłącznie na skutek egzekucji z wierzytelności, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego lub świadczeń z zabezpieczenia społecznego to kwota ta wyniesie 200 zł.

Mniejsza opłata pojawi się także z uwagi na spełnienie świadczenia przez dłużnika bezpośrednio do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy po upływie miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.


2 lipca 2019 1 069 odsłon

PODOBNE ARTYKUŁY