Co to są licytacje komornicze?

  • Aukcje komornicze to pewien rodzaj publicznej sprzedaży.
  • Każda z aukcji musi zawierać szczegółowe informacje.
  • Wygrywa ta osoba, która zaoferuje najwyższą kwotę.

Licytacje komornicze, a właściwie aukcje komornicze – cieszą się coraz większą popularnością w naszym kraju. Komornicy sądowi w czasie postępowania egzekucyjnego zajmują majątek dłużnika (w tym nieruchomości i ruchomości) i próbują go spieniężyć właśnie dzięki licytacjom. Celem licytacji jest pokrycie długu.

Licytacje komornicze umożliwiają zainteresowanym kupno różnych towarów po znacznie niższej cenie niż rynkowej. Dla większości oznacza to zaoszczędzenie pieniędzy. Zanim jednak przystąpi się do takiej akcji – warto przyjrzeć się jej bliżej, ponieważ cały proces wcale nie jest taki prosty.

Aukcje komornicze – sposób na tanie zakupy

Aukcje komornicze to pewien rodzaj publicznej sprzedaży, w której nabywcą zostaje osoba lub podmiot oferujący najwyższą kwotę. W najprostszym ujęciu jest to sposób na pokrycie długów, których dłużnik nie jest w stanie spłacić. Jest to także okazja dla innych, by nabyli daną rzecz po naprawdę niskiej cenie.

Cały proces odbywa się publicznie. Oznacza to, że organ egzekucyjny musi udostępnić wszystkie informacje dotyczące planowanych aukcji komorniczych. Odbywa się to poprzez stronę internetową kancelarii komornika, który prowadzi egzekucję. Istnieje też możliwość jej przeprowadzenia w siedzibie danego sądu rejonowego, pod który podlega dłużnik.

W 2013 roku całość została usprawniona za sprawą strony www.licytacje.komornik.pl. Odpowiada za nią Krajowa Rada Komornicza. Po wejściu na witrynę należy wybrać interesującą nas kategorię i przejrzeć listę przedmiotów wystawionych na licytacje.

Każda z aukcji musi zawierać szczegółowe informacje na temat:

  1. Ceny wywoławczej.
  2. Imienia i nazwiska dłużnika.
  3. Wysokości opłaty za udział w licytacji (tzw. rękojma).
  4. Przedmiotu licytacji (jeśli mowa jest o nieruchomości – musi być podane miejsce położenia, przeznaczenie gospodarcze itp.).
  5. Czasu i miejsca przeprowadzenia aukcji.

W myśl Art. 8672 kpc. z możliwości wzięcia udziału w aukcji wykluczeni są: „dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, np. pracownik kancelarii spisujący protokół oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.”

Proces aukcyjny – jak wygląda?

Przed przystąpieniem do aukcji warto pamiętać, że na początku osoba zostaje poproszona o wpłatę tzw. rękojmy. Jest to wysokość jednej dziesiątej sumy oszacowania przedmiotu, który zamierza ona licytować. Kwota ta zostaje przeznaczona na poczet przyszłej zapłaty za przedmiot. Dzięki niej można podejść do licytacji. Rękojma to zabezpieczenie na wypadek, gdyby licytant się wycofał. Kwota jest zwracana każdej osobie, która nie wygrała licytacji komornicznej.

Aukcja może odbyć się w dwóch terminach:

  1. Pierwszy – komornik oblicza wartość nieruchomości bądź ruchomości i określa średnią wartość rynkową. Pierwsza licytacja jest obowiązkowa i podejmowana z urzędu, a cena wywoławcza nieruchomości bądź ruchomości wynosi jedną czwartą oszacowanej kwoty.
  2. Drugi – pojawia się, gdy nie uda się spieniężyć danych dóbr w pierwszym terminie. Może zostać zorganizowany jedynie na wniosek wierzyciela, jednak cena wywoławcza ulega wtedy zmianie i wynosi jedną drugą wartości szacunkowej.

Po uiszczeniu zadatku – można przystąpić do licytacji. Cały proces prowadzony jest ustnie – od ceny wywoławczej po ostateczną, najwyższą kwotę jaką zaproponował dany uczestnik. Jest to standardowa aukcja, która niczym nie odbiega od tych z filmów. Ostatecznie wygrywa ta osoba, która zaoferuje najwyższą kwotę.

Co się dzieje po zakończeniu aukcji komorniczej?

Gdy licytant wygrywa, a wartość przedmiotu jest niższa niż 500 zł to należność musi od razu zostać opłacona. Gdy cena jest wyższa niż 500 zł należy natychmiast wpłacić jedynie 1/5 ceny (nie mniej niż 500), a resztę dopłacić do godziny 12:00 dnia następnego. Kiedy nabywana jest nieruchomość, wtedy można za nią zapłacić w przeciągu 2 tygodni (cały proces można przedłużyć o 30 dni jednak na specjalnym wniosku, który rozpatrzy sąd).

Zaksięgowana opłata prowadzi do wydania oświadczenia przez sąd o tym, że dane dobro zostało przysądzone wybranej osobie. Właścicielem danej ruchomości lub nieruchomości staje się licytant i otrzymuje wszelkie do niej prawa (w przypadku domu/mieszkania – prawo egzekwowania jeśli przebywają w nim lokatorzy). Na koniec do księgi wieczystej zostaje dodany nowy wpis, co tym samym zamyka wszelkie sprawy związane z licytacją.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.


16 maja 2019 798 odsłon

PODOBNE ARTYKUŁY