Co to jest i jak działa JPK?

 • JPK (Jednolity Plik Kontrolny) to ustandaryzowany zbiór danych z systemów ewidencji firmy.
 • Plik jest zapisywany w formacie XML, co pozwala na jego łatwy przegląd i weryfikację danych.
 • Plik JPK_VAT przesyłany jest co miesiąc wyłącznie w formie elektronicznej.

JPK to Jednolity Plik Kontrolny, który jest standaryzowanym zbiorem danych z systemów ewidencji firmy. JPK pozwala sprawdzić przedsiębiorcę i jego kontrahentów. Jak działa i do czego jeszcze służy jednolity plik kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – co to jest?

JPK to rozwiązanie wprowadzone przez Ministerstwo Finansów. Każdy przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT musi od stycznia 2018 roku przesłać co miesiąc plik JPK_VAT. Celem tego zabiegu jest uproszczenie i skrócenie kontroli podatkowej, a także utrudnienie możliwości wyłudzenia podatkowego. JPK pozwala na przeprowadzenie sprawnej kontroli krzyżowej bez dodatkowego, ręcznego przeglądania dokumentacji księgowej lub wizyty kontrolera.

Zobacz też –> Wyłudzenie pożyczki lub kredytu – jak się ochronić?

Jednolity Plik Kontrolny to podsumowanie informacji, które są istotne dla organów administracji podatkowej. Uporządkowane dane przyśpieszają proces potwierdzenia prawidłowości rozliczeń. Dzięki niemu możliwe jest wykrycie wyłudzenia VAT lub unikania opodatkowania.

Jak działa JPK?

Jednolity Plik Kontrolny to odpowiednio przygotowany zbiór danych. Jest on generowany bezpośrednio przez oprogramowanie księgowej danej firmy. Co więcej, posiada ustaloną strukturę i jest zapisywany w formacie XML. W konsekwencji, pozwala właściwym organom na ich łatwy przegląd oraz analizę.

Zobacz też –> Gotówka w obrocie czy gotówka na szybko – co wybrać?

JPK zawiera informacje na temat przeprowadzonych operacji gospodarczych w ciągu ostatniego miesiąca. Generowany plik skróci czas kontroli skarbowej i pozwoli przedsiębiorcy obniżyć koszty.

Jak wygląda struktura JPK?

Jednolity Plik Kontrolny zapisywany jest w formacie XML. Istnieje siedem struktur takiego pliku (lista poniżej). Każda z nich posiada dodatkowo nagłówek identyfikujący podmiot, informacje o zdarzeniach gospodarczych oraz sumy kontrolne. Te ostatnie pozwalają na sprawdzenie poprawności zapisu i odczytania informacji.

 1. JPK_KR – księgi rachunkowe,
 2. JPK_WB – wyciąg bankowy,
 3. JPK_MAG – magazyn,
 4. JPK_VAT – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
 5. JPK_FA – faktury VAT,
 6. JPK_PKPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 7. JPK_EWP – ewidencja przychodów.
Co to jest JPK?

Przesyłanie plików JPK

Tak, jak zostało to wspomniane wyżej – co miesiąc przesyłany jest w postaci elektronicznej jedynie plik JPK_VAT. Pozostałe typy są przekazywane jedynie na żądanie właściwych organów. Wysyłka pliku wymaga potwierdzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym. Pozwala to na rzetelną weryfikację danego przedsiębiorcy.

JPK_VAT należy przesłać do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca. Dotyczy to także firm rozliczanych kwartalnie. Jeśli przedsiębiorca spóźni się ze spłatą w terminie – powinien liczyć się z możliwością otrzymania kary w postaci grzywny. Jej wysokość to od 1/10 do 20-krotności wysokości minimalnego wynagrodzenia (maksymalnie 42 000 zł po uwzględnieniu sytuacji zatrudnienia, rodzinnej i majątkowej).

Zobacz też –> Profil Zaufany – czym jest i jak go założyć?

Wszystkie pozostałe typy plików mogą być dostarczone na cyfrowych nośnikach (np. płyty CD, pamięci USB) lub również za pomocą odpowiednich programów do księgowania.

Jak wygenerować JPK nie mając odpowiedniego programu?

W przypadku, gdy nie korzysta się z usług biura księgowego i nie ma się dostępu do systemów księgowych, umożliwiających tworzenie plików JPK istnieje opcja wykorzystania aplikacji oferowanej przez Ministerstwo Finansów. Wystarczy wtedy pobrać program Klient JPK.

Aplikacja Klient JPK 2.0 służy do konwertowania pliku JPK_VAT z formatu CSV do XML. Program pozwala także na wysyłkę wszystkich Jednolitych Plików Kontrolnych do systemu Ministerstwa Finansów.

Wysyłany plik musi być podpisany za pomocą podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego.

Jak wygenerować plik JPK?

JPK można wygenerować samodzielnie, wystarczy postępować według poniższych kroków.

 1. Pobierasz tabelę w formacie arkusza kalkulacyjnego.
 2. W odpowiednich rubrykach wpisujesz dane z rejestru VAT.
 3. Zakładasz Profil Zaufany w serwisie ePUAP.
 4. Konwertujesz plik CSV do formatu XML.
 5. Pobierasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru – informujące o poprawności odebranego pliku.

Do pliku można składać korekty. Ich liczba nie ma ustalonego limitu.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.


14 listopada 2019 12 696 odsłon

PODOBNE ARTYKUŁY