Co to jest i jak działa faktoring? Zobacz, jak może Ci pomóc

 • Faktoring to usługa finansowania faktur, pozwalająca wydłużyć termin płatności.
 • Usługa ta zapewnia m. in. weryfikację kontrahentów i monitoring wierzytelności.
 • Koszt faktoringu jest zależny od konstrukcji usługi i oferty danej firmy, oferującej to rozwiązanie.

Faktoring to rozwiązanie zapewniające firmie utrzymanie płynności finansowej. Gdy kontrahenci zalegają z terminową płatnością to właśnie faktoring może stać się odpowiednim rozwiązaniem. Szczegółowo wyjaśniamy jego działanie.

Faktoring – co to jest?

Faktoring to najprościej rzecz ujmując usługa finansowania faktur, pozwalająca wydłużyć termin płatności. Przedsiębiorstwo zajmujące się faktoringiem (faktor) wypłaca zaliczkę z wystawionej faktury (przez faktoranta). W praktyce oznacza to, że firma szybciej otrzymuje pieniądze z tytułu faktury – bez oczekiwania na upłynięcie wspomnianego już terminu opłaty. Po uregulowaniu wszystkich należności przez dłużnika faktoringowego, pozostała część kwoty trafia do faktoranta.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że faktoring można rozpatrywać z dwóch stron. Jedną z nich jest przedsiębiorstwo, czyli faktorant. Drugą stanowi podmiot finansujący (faktor). Z kolei dłużnik to kontrahent, który kupił towar albo usługę z odroczonym terminem płatności.

Faktoring pozwala nie tylko na sfinansowanie kwitów poprzez wykupienie faktur sprzedażowych przez faktora, ale również zapewnia weryfikację kontrahentów i monitoring wierzytelności. Owa weryfikacja pozwala na zbadanie, czy dany kontrahent jest warty współpracy, a monitoring pozwala uwolnić skupienie klienta od nadzorowania faktur na rzecz dalszego planowania rozwoju przedsiębiorstwa.

Nawet 3000 zł za darmo dla Twojej firmy? Sprawdź

Faktoring – korzyści

Przedsiębiorstwo korzystające z faktoringu na pewno polepszy swoją płynność finansową, dzięki przyspieszeniu uzyskiwania należności od odbiorców.

Faktoring to sposób, z którego korzyści otrzymają przede wszystkim:

 • przedsiębiorcy poszukujący bezpiecznych źródeł finansowania działalności,
 • firmy stosujące odroczone terminy płatności,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, chcące zabezpieczyć się przed kontrahentami nie płacącymi w wyznaczonych terminach,
 • przedsiębiorcy posiadający problem z płynnością finansową np. z uwagi na większą rentowność biznesu tylko w wybranym sezonie,
 • Ci, którzy potrzebują kompleksowej usługi finansowej.

Korzyści z faktoringu jest jednak zdecydowanie więcej. Do jego dalszych zalet warto dodać:

 • całościową poprawę płynności finansowej firmy,
 • wydłużenie terminu płatności za faktury,
 • uzyskanie bezpiecznego i dodatkowego kapitału obrotowego,
 • dostęp do gotówki potrzebnej na zapłatę wynagrodzenia pracownikom lub zapłatę zobowiązań,
 • możliwość skorzystania przez małe przedsiębiorstwa bez zdolności kredytowej,
 • przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika na faktora.

Koszty faktoringu

Faktoring może mieć różną złożoność opłat. Jest to zależne od konstrukcji usługi i oferty, którą przygotowuje dana firma. Część przedsiębiorstw dorzuca np. opłaty za czynności operacyjne lub niewykorzystanie limitu faktoringowego. Zazwyczaj jednak na koszt składają się dwa elementy:

 • prowizja – procent od wartości faktury,
 • odsetki – oprocentowanie dzienne oparte na stawce referencyjnej WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate).

Przedsiębiorca ponoszący koszty związane ze sprzedażą wierzytelności może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i tym samym odliczyć od podatku.

Jakie wierzytelności można przekazać faktorowi?

Faktoring można podzielić na różne rodzaje. Nie będziemy zagłębiać się we wszystkie jego możliwości, ponieważ jest to głównie opisane nazewnictwo konstrukcji samego procesu i sposobu wykonywania tej usługi. Warto natomiast wiedzieć, że faktorowi można przekazać wierzytelności takie, jak:

 • z tytułu sprzedaży towarów i usług,
 • z obrotu gospodarczego,
 • pieniężne,
 • krótkoterminowe (od 14 do 210 dni),
 • przyszłe, istniejące, bezsporne, niewymagalne/wymagalne.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.


23 sierpnia 2019 1 045 odsłon

PODOBNE ARTYKUŁY